TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ3

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 3 Thời gian làm bài 90 phút 1. Nguyên tử của nguyên tố Z có tổng các hạt cơ bản là 180 hạt trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 32 hạt. Tên nguyên tố và số khối của Z là A. Brom Z 35 và số khối A 80. B. Iot Z 53 và số khối A 125. C. Xe Z 54 và số khối A 129. D. Iot Z 53 và số khối A 127. 2. Các phân tử sau đều có liên kết cộng hoá trị phân cực A. HF HCl HBr HI B. N2 Cl2 HI H2 F2 C. N2 Cl2 CO2 H2 F2 D. N2 Cl2 I2 H2 F2 3. Các ion Na Mg2 Al3 có điểm chung là A. Số proton B. Số nơtron C. Số electron D. Không có điểm gì chung. 4. Các ion S2- Cl- và nguyên tử Ar có điểm chung là A. Số electron lớp ngoài cùng B. Số nơtron trong hạt nhân C. Số proton trong hạt nhân D. Không có điểm gì chung. 5. Tinh thể nước đá cứng và nhẹ hơn nước lỏng điều giải thích nào là sai A. Nước lỏng gồm các phân tử nước chuyển động dễ dàng và ở gần nhau. B. Nước đá có cấu trúc tứ diện đều rỗng các phân tử nước được sắp xếp ở các đỉnh của tứ diện đều. C. Tinh thể nước đá có liên kết hiđro một loại liên kết yếu. D. Nước cũng như các chất khác nở ra khi nóng và co lại khi lạnh. 6. Chọn câu trả lời sai khi xét đến CaOCl2 A. Là chất bột trắng luôn bôc mùi clo. B. Là muối kép của axit hipoclorơ và axit clohiđric. C. Là chất sát trùng tẩy trắng vải sợi. D. Là muối hỗn tạp của axit hipoclorơ và axit clohiđric. 7. Tính lượng vôi sống cần dùng để tăng pH của 100m3 nước thải từ 4 0 lên 7 0. Hãy chọn phương án đúng. A. 280kg B. 560kg 8. Cho Zn vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí E gồm N2O và N2. Khi phản ứng kết thúc cho thêm NaOH vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí F hỗn hợp khí B. H2 NH3 F đó là cặp chất nào sau đây A. H2 NO2 C. N2 N2O. D. NO NO2 Hãy chọn phương án đúng. 9. Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom-xơn . Thomson . Từ khi được phát hiện đến nay electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như năng lượng truyền thông và thông tin. Trong các câu sau đây câu nào sai A. Electron là hạt mang điện tích .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN