TAILIEUCHUNG - Cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép vận tải quốc tế việt nam - trung quốc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 01 phương tiện Thông tư số 76 2004 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ thủ tục Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Giải quyết thủ 2. tục Hồ sơ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm tra hồ sơ cấp giấy phép Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép vận tải quốc tế Việt - Trung bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bản phô tô có công 2. chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản gốc để đối chiếu nếu là cấp cho doanh nhiệp Thành phần hồ sơ Các giấy tờ của từng xe bản phô tô gồm Giấy đăng ký sở hữu phương tiện bản phô tô Giấy phép lái xe bản phô tô Tem kiểm định an toàn kỹ thuật của phương tiện Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt - Trung Thông tư số 258 1998 TT- BGTVT. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT