TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải tỉnh/thành phố thực hiện

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do sở giao thông vận tải tỉnh/thành phố thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải tỉnh thành phố thực hiện Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Tỉnh Thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải Tỉnh Thành phố Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong phạm vi 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tính theo biểu phí quy định tại Phí kiểm 1. tra Quyết định số 10 2003 QĐ-BTC ngày 24 01 2003 và Quyết định số 101 2008 QĐ-BTC ngày Quyết định số 101 2008 QĐ-BTC. 11 11 2008 đồng 01 giấy chứng nhận Lệ phí cấp đồng 01 giấy chứng nhận 2. giấy chứng đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi nhận không bao gồm xe cứu thương Quyết định số 10 2003 QĐ-BTC. Thông tư số 102 2008 TT-BTC n. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ - Tổ chức cá nhân cải tạo xe cơ giới nộp hồ sơ đề nghị 1. đề nghị tại Sở Giao thông vận tải Tỉnh Thành phố - Sở Giao thông vận tải Tỉnh Thành phố tiếp nhận hồ sơ Giải quyết 2. kiểm tra hồ sơ kiểm tra phương tiện tại cơ sở cải tạo và thủ tục cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị của cơ sở cải tạo bản chính 2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT