TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 2

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật bờ biển - cát địa chất part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỜ BIỂN TỈNH QUẢNG NINH Từ biên giới với Trung Quốc tới Yên H ng với các đăc điểm sau 7. Môi tr ờng một số vùng đang bị xuống cấp do n ớc thai đô thị vầ khai thác than do trần dầu hoăc n ớc thai đổ trực tiếp ra vịnh Khu vực Cẩm Pha Hòn Gai Thầnh phố Hạ Long vầ phá hủy hệ sinh thái san hô trong vịnh 8. Một số vùng xây dựng cơ sở hạ tầng chia cắt đ ờng bờ sẽ gây ra các hậu qua xấu tới sự phát triển đ ờng bờ đ ờng ra đao Tuần Châu 9. Hiện t ợng xói bờ vầ đao đang xay ra vầ có xu thế tang lên do hoạt động ngầy cầng gia tang của bão n ớc dâng gió mùa vầ khai thác của con ng ời. ĐOẠN BỜ TỪ HẢI PHÒNG - NINH BÌNH Vùng châu thổ sông Hồng từ Yên Hưng đến Ninh Bình 1. Đường bờ và bãi biển bùn chiếm ưu the do lượng bùn cát từ trong sông mang ra. 2. Đường bờ bị cắt đoạn do các cửa sông chảy ra biến. 3. Đường bờ xói bồi không theo một qui luạt xác định Đoạn bờ thuộc huyện Hải Hậu Nam định là một ví dụ điên hình xói nghiêm trọng trong khi cửa sông Đ áy thuộc Ninh Bình lại bồi liên tục với tốc độ hàng trăm 100m năm 4. Hệ cây ngập mặn phát triển rất tốt nhưng bị phá hoại khá nghiêm trọng do làm đầm nuôi tôm 5. Hệ thống đê bao toàn bộ khu vực vừa chong lũ sông vừa chống nước tràn từ biên vào THÁI BÌNH 33 10 ing 00 XãNan Đề Gao Bạh Xa Fhorg Long Giao L 26 30 ỉ H5 50 106 00 10 6 10 106 20 106 30 20 ĩrrnr 15 33 06 00 CHÚ QÀI Ranh giới huyện Ranh giới tỉnh Đ eng bờ bển Các huyện có bờ biển Sô ng hổ Bển VỊNHBÁCBỘ í xsHà y X HlrChim XãHà Trều a HÀ NAM N 6 12 km 106 30 NiNH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    4    0    14-08-2020
11    6    0    14-08-2020
1    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
740    5    0
TÀI LIỆU HOT
68    6    0
5    4    0