TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật bờ biển - Cát địa chất part 1

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật bờ biển - cát địa chất part 1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quan hệ giữa các nhân tô trong quá trình hình thành đuờng bờ Lịch sử phát triển địa chất đường bờ Việt nam 1. Đường bờ biển Việt Nam dài 3300 km kể cả đường bao quanh đảo. 2. Hướng đường bờ theo 2 trục kiến tạo chính Tây bắc - Đông Nam và Đông bắc - Tây nam. 3. Vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Kông được bao phủ các trầm tích thuộc kỷ Holocene. 4. Trừ 2 đồng bằng đường bờ đá cát và san hô phát triển dọc các bờ đá nơi không có dòng chảy trong sông chảy ra. 1 2 3 4 5 6 7 Các kiêu đường bờ biên Kiểu đường bờ Cliff gồm - Cliff có bãi trước và - Cliff không có bãi trước Đường bờ đá thấp - Có bãi trước - Không có bãi trước Kiểu đụn cát và bãi cát Kiểu đường bờ bãi biển thấp Vũng vịnh cửa sông và có đảo chắn Kiểu đường bờ cây ngập mặn phát triển phổ biến Mud flat Kiếu đường bờ san .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT