TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số36

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số36', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Nguyễn Huệ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn TOÁN Khối A B Thời gian làm bài 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y 2x 1 x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Tìm trên C những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận của C nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải hệ phương trình X 1 yzL 4 1_1 y2 cos x - sin x 2. Giải phương trình --- - - - tan x cot 2 x cot x -1 Câu III 1 điểm Trong mặt phẳng P cho đường tròn C tâm O đường kính AB đường thẳng vuông góc với P tại O lấy điểm S sao cho OS R V3. I là điểm thuộc đoạn OS với SI 23. M là một điểm thuộc C . H là hình chiếu của I trên SM. Tìm vị trí của M trên C để tứ diện ABHM có thể tích lớn giá trị lớn nhất đó. Câu IV 1 điểm Tính tích phân I 1 dx -1 1 x l 1 x2 Câu V 1 điểm Cho x y z là 3 số thực dương thỏa mãn xyz 1. Chứng minh rằng 1 1 1. ------1-----1----- 1 x y 1 y z 1 z x 1 PHẦN RIÊNG 3 0 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B chương trình Chuẩn Câu 1 điểm Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A 2 - 3 B 3 - 2 có diện tích bằng 3 và trọng tâm thuộc đường thẳng A 3x - y - 8 0. Tìm tọa độ đỉnh C. Câu 1 điểm Từ các chữ số 0 1 2 3 6 7 8 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau chữ số đầu tiên phải khác 0 trong đó phải có chữ số 7. Câu 1 điểm Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm 1 V x2 1 log 1 ax a 3 3 chương trình Nâng cao Câu 1 điểm Trong mặt phẳng Oxy cho elip E 1 12. Từ điểm M bất kì trên A kẻ tới E các tiếp tuyến MA MB. Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Câu 1 điểm Cho hàm số y x 4x 3 có đồ thị C .Giả sử đường thẳng y kx 1 x 2 cắt C tại 2 điểm phân biệt A B. Tìm tập hợp trung điểm I của AB khi k thay đổi. Câu 1 điểm Giải phương trình p3 1j og2 - 1j og2 1 x2 và đường thẳng A 3x 4y Trờng THPT Nguyễn Huệ ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn TOÁN Khối A B Lu ý .Mọi cách .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    4    0    11-08-2020
6    6    0    11-08-2020
57    5    0    11-08-2020
26    3    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN