TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 002

Hình ảnh các đường sức điện: Đặt 2 quả cầu kim loại trong 1 bể nhỏ hình hộp chữ nhật, có thành bằng thủy tinh trong suốt, trong đứng dầu cách điện. Cho 1 ít các hạt cách điện (như mạt cưa) nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt tích điện, rồi tích điện trái dấu cho 2 quả cầu. Ta sẽ thây các hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối 2 quả cầu. (Hình vẽ | KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Điện trường là gì Câu 2 Cường độ điện trường là gì Nó được xác định như thế nào Đơn vị cường độ điện trường là gì ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG Đò ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN tiết 2 I ĐIỆN TRƯỜNG H II CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG III ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 1 Hình ảnh các đường sức điện Đặt 2 quả cầu kim loại trong 1 bể nhỏ hình hộp chữ nhật có thành bằng thủy tinh trong suốt trong đứng dầu cách điện. Cho 1 ít các hạt cách điện như mạt cưa nằm lơ lửng trong dầu. Khuấy đều các hạt tích điện rồi tích điện trái dấu cho 2 quả cầu. Ta sẽ thây các hạt cách điện nằm dọc theo những đường nối 2 quả cầu. Hình vẽ Người ta chứng minh rằng các hạt nhỏ đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo những đường mà tiếp tụyến tại mỗi điểm trùng phương của vectơ cường độ điện trường tại đó. Mỗi đường đó được gọi là đường sức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    6    0    11-08-2020
25    5    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
13    7    0    11-08-2020
59    8    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
5    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN