TAILIEUCHUNG - Microsoft Frontpage 2002 toàn tập

Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo : Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước. Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW. Tài liệu này không có tham vọng đề cập đến tất cả các chức năng của Frontpage cũng như các thao tác và kỹ năng đầy đủ, nó chỉ có tính giới thiệu một số khái niệm và kỹ năng cơ bản. Người học sau đó có thể tự tìm hiểu thêm qua | Frontpage 2002 Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy giao và học sinh Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel, chương trình Frontpage cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các trang Web sinh động đầy màu sắc, đồng thời chuyển tải các trang đó lên mạng Internet một cách thuận tiện nhanh chóng Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft (Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial) Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo : 9 Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước. 9 Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW. Tài liệu này không có tham vọng đề cập đến tất cả các chức năng của Frontpage cũng như các thao tác và kỹ năng đầy đủ, nó chỉ có tính giới thiệu một số khái niệm và kỹ năng cơ bản. Người học sau đó có thể tự tìm hiểu thêm qua các giáo trình khác đầy đủ hơn, hoặc qua kinh nghiệm sử dụng thực hành soạn giảng Web site giáo dục. Để có thể sử dụng được tài liệu này, người học cần có đĩa chứa tập tin được cung cấp kèm theo tài liệu, tập tin này được giải nén vào một thư mục nào đó trên đĩa cứng. Các hình ảnh, văn bản trong thư mục là những tài nguyên được sử dụng làm ví dụ mẫu. Cũng chính vì lý do đó, tài liệu này giữ nguyên các nội dung tiếng Anh có liên quan đến chủ đề của các trang Web được tạo ra. Hy vọng nó không gây khó khăn lắm cho người học. Phần câu hỏi trắc nghiệm được xem như phần bổ sung kiến thức chứ không phải đề thi mẫu 205 Microsoft FrontPage 2002 Chương 1 : Tạo trang Web Tổng quan Kỹ năng rèn luyện : • Mở FrontPage. • Tạo trang Web. • Làm việc với văn bản và liên kết • Chèn hình ảnh và tập tin. • Định dạng danh sách • Định vị các đối tượng. • Thiết kế bộ sưu tập ảnh. • Tạo cấu trúc Web site. • Lưu. Mở FrontPage • .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.