TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 4)

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng. | Trước khi công bố site mua hàng trực tuyến cho khách hàng, cần thử xem nó có hoạt động như dự không. Nên vận chuyển các đơn đặt hàng thử đến các địa chỉ khác nhau nằm rải rác trong khu vực có hỗ trợ về mặt địa lý, sử dụng mọi phương pháp vận chuyển mà bạn định cung cấp. Hãy chuyển các sản phẩm này đến các bạn bè hay người trong gia đình và kiểm tra xem khi nào thì sản phẩm đến. Điều này sẽ giúp bạn có ước lượng thực tế về thời gian cần thiết để chuyển giao sản phẩm cho khách hàng. Nếu ứng dụng chuyển giao hàng không được tích hợp với site mua hàng trực tuyến thì cần phải gửi không tin vận chuyển hàng bằng e-mail đến cho khách hàng, K~hl sản phẩm đã được chuyển đi khỏi công ty, bản ghi của khách hàng sẽ được cập nhật cùng với số theo dõi vận chuyển. Có thể tạo tự động một e-mail và gửi cho khách hàng sau khl sản phẩm được chuyển đi e-mall này sẽ cám ơn khách hàng vì đã mua hàng và cung cấp cho khách hàng số theo dõi vận chuyển đối với đơn đặt hàng của họ. Trong e-mail này, cần đưa vào địa chỉ URL đến một trang web trên web site của bạn. Trang web này có thể cung cấp cho các khách hàng các thông tin như liên kết đến nhà vận chuyển dể theo dõi đơn đặt hàng, các thủ thuật sử dụng sản phẩm, và cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.