TAILIEUCHUNG - Khôi phục mật khẩu Administrator trong Windows XP

Khôi phục mật khẩu Administrator trong Windows XP Nếu bạn sử dụng một máy tính có nhiều người dùng chung, thì việc tạo những tài khoản khác nhau để hạn chế quyền truy cập vào những phân vùng nhất định là điều cần thiết. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, bạn lại lỡ quên mất mật khẩu của tài khoản quản trị (Administrator) thì thật là rắc rối. | Khôi phục mật khâu Administrator trong Windows XP Nếu bạn sử dụng một máy tính có nhiều người dùng chung thì việc tạo những tài khoản khác nhau để hạn chế quyền truy cập vào những phân vùng nhất định là điều cần thiết. Tuy nhiên vì một lý do nào đó bạn lại lỡ quên mất mật khẩu của tài khoản quản trị Administrator thì thật là rắc rối. Thật rắc rối nếu bạn quên mất mật khẩu quản trì. Việc cài đặt hoặc sử dụng các tính năng sẽ gặp không ít khó khăn với các tài khoản con. Để khôi phục mật khẩu quản trì làm theo các bước sau T V Ă J V 1 1 9 4- V TTT1 1 9 1 Ấ 4- V - Đầu tiên khởi động Windows ở chế độ Safe Mode. Để vào được chế độ này sau khi bấm Power bạn nhấp liên tục nút F8 trên bàn phím. Một danh mục khởi động sẽ hiện ra và bạn chọn Safe Mode. - Tiếp theo trong chế độ safe mode bạn click Start và chọn Run điền control userpasswords2 vào hộp thoại và nhấn OK. - Bây giờ bạn có quyền truy cập vào toàn bộ tài khoản sử dụng máy kể cả tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.