TAILIEUCHUNG - Bài tập lớn: Công nghệ CNC

Ngoài các bộ phận nêu trên máy CNC còn một số bộ phận như: Vòi phun nước làm mát, hệt hống cửa che chắn bảo vệ, đèn chiếu sáng, hệ thống đo. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG ---000--- BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CNC Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp Nguyễn Tiến Dũng. Đặng Văn Anh. Cơ Điện Tử k45. Hà Nội - 11 2008 Bài tập lớn Công nghệ CNC Mục lục PHẦN I LÝ THUYẾT. I. Tìm hiểu cấu trúc và hệ điều khiển máy CNC 1. Cấu trúc chung của máy 2. Máy phay 5 trục Haas . Kích thước của máy. 7 . Đặc điểm kĩ thuật và ưu . Bộ điều khiển 3. Trung tâm gia công nằm ngang Haas EC II. Lập trình trên máy CNC 1. Hệ tọa độ điểm gốc điểm 2. Lập trình . Các lệnh di . Lệnh tọa độ và lệnh kích . Lệnh tốc độ chạy dao F .17 . Lệnh tốc độ trục chính . Lệnh thay dao . Các lệnh Lệnh dịch chỉnh và bù . Chu trình gia công trên máy 3. Lập trình . Chu trình khoan trên hệ điều khiển . Chu trình khoan và ta rô ren trên hệ điều khiển PHẦN II BÀI TẬP. 1. Lập trình trên máy phay. . Trình tự gia công và chế độ a. Khoan 5 lỗ b. Phay 4 hốc phay tinh .26 c. Phay rãnh phay tinh .26 . Chương trình gia a. Chương trình con khoan 5 lỗ 2 Sinh viên Đặng Văn Anh Lớp Cơ Điện Tử K45 Bài tập lớn Công nghệ CNC b. Chương trình con phay c. Chương trình con phay d. Chương trình 2. Lập trình trên máy tiện. a. Trình tự gia công và chế độ Tiện mặt Tiện tinh mặt Tiện Tiện ren Tiện cắt b. Chương trình gia 3 Sinh viên Đặng Văn Anh Lớp Cơ Điện Tử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.