TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nghiên cứu biện pháp tăng cường hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn GDTC cho học sinh THPT

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Nghiên cứu biện pháp tăng cường hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn GDTC cho học sinh THPT" nhằm thực hiện biện pháp tăng cường hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao hiệu quả môn GDTC cho học sinh THPT. | NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GDTC CHO HỌC SINH THPT Môn THỂ DỤC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GDTC CHO HỌC SINH THPT Môn THỂ DỤC Tác giả TẠ VĂN CƯỜNG ĐƯỜNG XUÂN CHÍNH - LÊ VĂN MẾN Tổ Xã Hội Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An Yên Thành tháng 4 2022 ĐT 0983802339 Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 nêu rỏ Môn giáo dục thể chất giúp học sinh hình thành phát triển kĩ năng chăm sóc sức khỏe kĩ năng vận động thói quen tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện những phẩm chất năng lực để trở thành người công dân có ích đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế Ở cấp học THPT chương trình giáo dục thể chất tập trung vào các môn thể thao tự chọn gồm các nội dung được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường các môn được lựa chọn thi đấu ở hội khoẻ phù đổng các giải quốc gia các môn thể thao truyền thống của địa phương. Trên thực tế ở các trường THPT do điều kiện sân bãi số lượng học sinh đông thời lượng chỉ 2 tiết tuần do đó để hình thành các kỷ năng cần thiết cho các em là điều rất khó khăn chính vì vậy cần tăng cường các hoạt động ngoại khóa bằng hình thức câu lạc bộ để các em có điều kiện tập luyện thi đấu rèn luyện và hình thành các kỷ năng cần thiết Như chúng ta đã biết ngoài giờ học thể dục chính khóa hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa đóng vai trò rất quan trọng đối với công tác giáo dục thể chất của nhà trường. Việc phát triển và hoàn thiện thể chất của học sinh đòi hỏi sự tích lũy của quá trình tập luyện lâu dài và thường xuyên. Vì vậy hoạt động TDTT ngoại khóa có nhiệm vụ hoàn thiện bài học chính khóa được tiến hành vào giờ tự học của học sinh các hoạt động dưới hình thức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.