TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Ngày hội của cô

Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Hình thành ở trẻ hiểu biết về ngày 20/11, ngày hội của cô giáo của bé. - Hình thành ở trẻ kiến thức về hình vuông và hình chữ nhật, so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai đối tượng. - Nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Rèn luyện khả năng lắng nghe và diễn đạt lại ý nghĩ của trẻ bằng các câu có đủ ý nghĩa. - Biết sử dụng vốn từ phong phú để diễn tả. | KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề Ngày hội của cô Thời gian 1 tuần I. Mục tiêu 1. Phát triển nhận thức - Hình thành ở trẻ hiểu biết về ngày 20 11 ngày hội của cô giáo của bé. - Hình thành ở trẻ kiến thức về hình vuông và hình chữ nhật so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai đối tượng. - Nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp - Rèn luyện khả năng lắng nghe và diễn đạt lại ý nghĩ của trẻ bằng các câu có đủ ý nghĩa. - Biết sử dụng vốn từ phong phú để diễn tả sự vật sự việc trẻ quan sát được. - Biết tái tạo lại hành động trẻ đã thực hiện bằng ngôn ngữ. - Biết gọi đúng tên ngày lễ hội của cô Ngày Nhà giáo Việt Nam 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhận được vẻ đẹp của trường lớp trong ngày hội của cô giáo - Biết sử dụng ngôn ngữ để miêu tả sự cảm nhận về cái đẹp một cách đơn giản. - Yêu thích tham gia vào các hoạt động nghệ thuật 4. Phát triển thể chất - Hình thành cho trẻ một số kỹ năng về vận động. Yêu thích việc luyện tập thể dục. - Rèn luyện phát triển hệ cơ vận động và thực hiện một số vận động một cách nhẹ nhàng và nhanh - nhẹn. Rèn luyện trẻ cách cầm bút và di chuyển bút một cách khéo léo nhẹ nhàng. - Thực hiện thành thạo một số vận động cơ bản. 5. Phát triển tình cảm - xã hội Tình cảm yêu thương đối với ngôi trường và cô giáo của bé hiểu được ý nghĩa của ngày lễ 20 11 II. Nội dung Ngày hội của cô Bé yêu cô giáo Ngày hội của cô III. Hoạt động 1. Thơ Cô dạy 2. MTXQ Bé biết gì về ngày 20 11 3. LQVT Món quà tặng cô giáo 4. Tạo hình Những chiếc thiệp xinh xắn 5. Thể dục Ngày hội của cô 6. Am nhạc Bé hát mừng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN