TAILIEUCHUNG - Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện thành phố thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Ban Dân vận Tỉnh ủy UBMTTQVN tỉnh Công an tỉnh và UBND các huyện thành phố có liên quan. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 45 ngày kể từ này nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bình Định số 82 Lê Hồng Phong thành phố Quy Nhơn. - Nếu hồ sơ đầy đủ đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ trong đó Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tên bước Mô tả bước Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các 3. Bước 3 huyện thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét giải quyết. 4. Bước 4 Trả kết quả trả lời tại Văn phòng Ban hoặc qua đường Bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đăng ký trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo tên hội đoàn cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn 2. Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn Nội quy quy chế hoặc điểu lệ hoạt động của hội đoàn trong đó nêu rõ mục đích hoạt động hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn. Số bộ hồ sơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN