TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

Tham khảo luận văn - đề án 'bài thuyết trình diễn đàn hợp tác kinh tế châu á- thái bình dương', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỊ PHƯƠNG THẢO TỐNG MINH KHA TUẤN ANH THỊ DIỄM HOÀNG ĐẠO THỊ NỮ KIÊN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 1 TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 3 3 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP APEC 4 4 THÀNH CÔNG CỦA APEC VIỆT NAM 2006 5 Bối cảnh và sự ra đời của APEC 1 Sự gia nhập của các nền kinh tế thành viên 3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Quá trình hình thành 2 BỐI CẢNH LỊCH SỬ Chủ nghĩa toàn cầu gặp phải khó khăn Chủ nghĩa khu vực hình thành và phát triển mạnh Từ cuối thập kỷ 1980, các nước XHCN lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc và đến đầu thập kỷ 1990 Sự lệ thuộc kinh tế giữa các nước ngày càng rõ rệt, thay thế cho xu thế đối đầu giữa các nước là xu hướng khu vực hoá, liên kết kinh tế thế giới ngày càng gia tăng. APEC ra đời là kết quả hội tụ của các yếu tố trên nhằm khắc phục những khó khăn của chủ nghĩa toàn cầu, đồng thời nhằm liên kết các nền kinh tế phát triển trong khu vực QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Ngay từ những năm