TAILIEUCHUNG - Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times (II)

Thời báo đối xử với độc giả một cách công bằng và cởi mở nhất có thể. Dù là trên báo in hay báo điện tử, chúng ta đều cho độc giả biết sự thật đầy đủ và thẳng thắn như chúng ta hiểu rõ nhất. Nghĩa vụ của chúng ta là phải sửa chữa sai sót, dù lớn hay nhỏ, ngay khi chúng ta nhận ra những sai sót đó. | Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times II ĐỘC GIẢ 2. NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI 15. Thời báo đối xử với độc giả một cách công bằng và cởi mở nhất có thể. Dù là trên báo in hay báo điện tử chúng ta đều cho độc giả biết sự thật đầy đủ và thẳng thắn như chúng ta hiểu rõ nhất. Nghĩa vụ của chúng ta là phải sửa chữa sai sót dù lớn hay nhỏ ngay khi chúng ta nhận ra những sai sót đó. 16. Đối với độc giả ở khu vực tư nhân và nhà nước chúng ta đều đối xử công bằng như nhau. Tất cả nhân viên làm việc với độc giả đều phải tôn trọng nguyên tắc đó và phải nhớ rằng độc giả chính là những người chủ của chúng ta. Khi trao đổi trực tiếp với độc giả qua điện thoại thư từ hay trực tuyến các nhân viên cần phải có thái độ lịch sự lễ độ. Phép lịch sự xã giao đòi hỏi chúng ta không được rời xa độc giả bằng cách phớt lờ trước những lá thư cần phải trả lời. 17. Thời báo thu thập thông tin vì lợi ích của độc giả. Nhân viên không được lợi dụng vị trí của họ tại Thời báo để đòi hỏi vì mất cứ mục đích nào khác. Như được quy định tại đoạn 6 nhân viên không được lợi dụng hoặc tiết lộ thông tin thu được trong quá trình tác nghiệp nhưng chưa đến được với độc giả để tư lợi hoặc phục vụ người khác. 18. Nhân viên nào sao chép thông tin hoặc chủ ý hoặc vô tình cung cấp những thông tin sai lạc để xuất bản đều là phản bội lại cam kết cơ bản của chúng ta đối với độc giả. Chúng ta không thể dung thứ những hành vi như vậy. 3. SĂN LÙNG TIN TỨC 19. Thời báo đối xử với các nguồn tin công bằng và cởi mở như đối với các độc giả. Chúng ta không soi mói đời tư của mọi người một cách vô mục đích. Nhân viên không được đe doạ làm tổn hại những nguồn tin bất hợp tác. Họ cũng không được hứa sẽ đưa tin có thiên vị để đổi lấy sự hợp tác. Họ cũng không được trả .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.