TAILIEUCHUNG - Đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá

Tham khảo tài liệu 'đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá. Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - UBND huyện thành phố. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công với cách mạng hoặc lập bản khai nộp cho UBND 1. Bước 1 xã phường thị trấn nơi cư trú. UBND xã phường thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ 2. Bước 2 . . .X chuyến đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiếm tra lập danh sách 3. Bước 3 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp 4. Bước 4 hàng tháng chuyến Quyết định về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin hưởng trợ cấp ưu đãi gia đình liệt sĩ 2. Biên bản họ tộc của liệt sĩ 3. Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã phường thị trấn. Số bộ hồ sơ 2 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN