TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 11

CHƯƠNG 11: CHẤT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | CHƯƠNG XI CHẤT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG Chất điều hoà sinh trưởng thực vật Plant growth regulator - PGR còn được gọi là chất thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng. Ở nồng độ thích hợp các hợp chất này kích thích cây sinh trưởng và phát triển tăng tỷ lệ nảy mầm tăng sức sống của mầm giúp cây nhanh ra rễ lá hoa quả rút ngắn thời gian sinh trưởng. tăng năng suất và chất lượng nông sản. Ở nồng độ cao thuốc dễ gây hại cho thực vật. Thuốc ít độc với động vật có vú môi sinh và môi trường. Trong một số năm gần đây ở Việt nam một số chất kích thích sinh trưởng đã được sử dụng đơn kích thích cây trồng hay gia công thành các loại phân bón lá. Muốn sử dụng chất kích thích sinh trưởng cây trồng có hiệu quả cần -Các chất kích thích sinh trưởng cây trồng chỉ phát huy được tác dụng trên cơ sở có đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy muốn chất kích thích sinh trưởng cây trồng muốn đạt được hiệu quả tối ưu cây trồng cần được cung cấp đủ dinh dưỡng. -Không nên lạm dụng chất kích thích sinh trưởng cây trồng vì khi sử dụng quá mức có thể gây thoái hoá giống hoặc làm tăng sinh khối nhưng giảm chất lượng nông sản. Nên nhớ chất kích thích sinh trưởng không thể thay thế các loại phân bón. Nhóm thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng gồm một số nhóm nhỏ sau 1. NHÓM PURIN Đại diện là các Cytokinin các hoocmon thực vật kích thích quá trình phân bào làm tăng sinh trưởng cây. Ngoài ra cùng với các auxin khác và gibberellin tham gia điều tiết các quá trình sinh trưởng của cây trồng như đâm chồi trổ hoa tạo quả làm căng lá làm châm quá trình già của các bộ phẫn xử lý. Thuốc còn có tác dụng trừ tuyến trùng. 2. NHÓM ETYLEN Đại diện là Ethephon. Điều khiển sinh trưởng cây trồng mang tính nội hấp. Thấm vào mô cây phân huỷ thành etylen. Thúc đẩy sự chín trước thu hoạch của các loại cây ăn quả cà chua tăng đậu quả cà phê táo nho mận cam chanh chuối xoài. thúc đẩy trái cây đã thu hoạch mau chín giảm độ dai để dễ thu hoạch tăng khả năng đậu quả và ra chồi . Không hỗn hợp với các chất có tính kiềm và thuốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN