TAILIEUCHUNG - Chương 3: Cô đặc P1

Các loại thiết bị cô đặc đun nóng bằng hơi được dùng phổ biến, gồm hai phần chính: a) bộ phận đun sôi dung dịch (phòng đốt) trong đó bố trí bề mặt truyền nhiệt để đun sôi dung dịch ; b) bộ phận bốc hơi (phòng bốc hơi ) là một phòng trống, ở đây hơi thứ được tách khỏi hỗn hợp lỏng - hơi của dung dịch sôi (khác với thiết bị chỉ có phòng đốt). | Chương 3 Cô đặc . CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC Các loại thiết bị cô đặc đun nóng bằng hơi được dùng phổ biến gồm hai phần chính a bộ phận đun sôi dung dịch phòng đốt trong đó bố trí bề mặt truyền nhiệt để đun sôi dung dịch b bộ phận bốc hơi phòng bốc hơi là một phòng trống ở đây hơi thứ được tách khỏi hỗn hợp lỏng - hơi của dung dịch sôi khác với thiết bị chỉ có phòng đốt . Có thể cấu tạo thêm bộ phận phân ly hơi - lỏng ở trong phòng bốc hơi hoặc ở trên ống dẫn hơi thứ để thu hồi các hạt dung dịch bị hơi thứ mang theo với yêu cầu Đơn giản gọn chắc dễ chế tạo sửa chữa lắp ráp các chi tiết phải quy chuẩn hoá giá thành rẻ Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chế độ làm việc ổn định ít bám cặn dễ làm sạch dễ điều chỉnh và kiểm tra. Cường độ truyền nhiệt lớn hệ số truyền nhiệt K lớn . Phân loại thiết bị -theo sự bố trí bề mặt truyền nhiệt nằm ngang thẳng đứng loại nghiêng -theo cấu tạo bề mặt truyền nhiệt vỏ bọc ngoài ống xoắn ống chùm -theo chất tải nhiệt đun nóng bằng dòng điện bằng khói lò bằng hơi nước bằng chất tải nhiệt đặc biệt -theo tính chất tuần hoàn của dung dịch tuần hoàn tự nhiên tuần hoàn QTTB II cưỡng bức . . TS. Nguyễn Minh Tân 2 . CẤU TẠO THIẾT BỊ CÔ ĐẶC Thiết bị cô đặc có ống tuần hòan ở tâm Cấu tạo - Phần dưới của thiết bị là phòng đốt có các ống truyền nhiệt và ống tuần hoàn tương đối lớn - Dung dịch ở trong ống còn hơi đốt đi vào khoảng trống phía ngoài ống. Nguyên tắc làm việc Dung dịch trong ống truyền nhiệt sôi tạo thành hỗn hợp hơi - lỏng có khối lượng riêng giảm đi và bị đẩy từ dưới lên trên miệng ống Trong ống tuần hoàn thể tích dung dịch theo một đơn vị bề mặt truyền nhiệt lớn hơn so với ống truyền nhiệt do đó lượng hơi tạo ra trong ống ít hơn vì vậy khối lượng riêng của hỗn hợp hơi - lỏng ở đây lớn hơn trong ống truyền nhiệt sẽ bị đẩy xuống dưới Thĩét bị cồ dãc củ ỏri g tuđn hoãn ố tâm 1 - phông dốt 2- ống trliyán nhiệt 3- ủtig tuắn Jiửãn QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN