TAILIEUCHUNG - Giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế

Tham khảo tài liệu 'giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - UBND huyện thành phố. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công với cách mạng hoặc thân nhân lập hồ sơ nộp cho 1. Bước 1 UBND xã phường thị trấn nơi cư trú. UBND xã phường thị trấn lập danh sách kèm toàn bộ hồ sơ 2. Bước 2 . . . . . .A chuyển đến Phòng Lao động - TBXH huyện thành phố. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách 3. Bước 3 trình UBND huyện ra quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị 2. Danh sách và văn bản đề nghị của UBND xã phường thị trấn. Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    13    0    21-01-2021