TAILIEUCHUNG - Nỗi niềm nghề tư vấn

Cả nước đang xây dựng nhiều công trình lớn, mang tầm thế kỷ. Trong sự hoàn thiện của các công trình có vai trò không nhỏ của công tác tư vấn, khảo sát thiết kế. Chính công tác này góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của mỗi dự án, công trình. Điều kiện nước ta hiện nay, để các DN tư vấn phát huy hết năng lực và thể hiện được vai trò thực sự trong mỗi công trình, chúng ta cần có một tư duy lành mạnh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế. Bởi việc. | TKT X Ầ 1 Ầ J Ấ Nôi niêm nghê tư vân Cả nước đang xây dựng nhiều công trình lớn mang tầm thế kỷ. Trong sự hoàn thiện của các công trình có vai trò không nhỏ của công tác tư vấn khảo sát thiết kế. Chính công tác này góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của mỗi dự án công trình. Điều kiện nước ta hiện nay để các DN tư vấn phát huy hết năng lực và thể hiện được vai trò thực sự trong mỗi công trình chúng ta cần có một tư duy lành mạnh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế. Bởi việc định giá tư vấn - giá chất xám là một vấn đề luôn nhạy cảm có tác động trực tiếp toàn diện và sâu sắc đến chất lượng tiến độ giá thành của bất kỳ công trình xây dựng cơ bản nào. Đúng là hiện nay giá tư vấn trong một số trường hợp còn bất hợp lý điều này không những ảnh hưởng bất lợi cho bản thân DN tư vấn mà nói rộng ra là hiệu quả đầu tư chất lượng kỹ thuật mỹ thuật của công trình. Trong khi đó chi phí để hoạt động tư vấn ngày càng nhiều do các quy định quản lý ngày càng thắt chặt và đòi hỏi người tư vấn ngày càng cao. Nếu xét cả sự trượt giá và lạm phát thì có thể nói hiệu quả hay sức hấp dẫn của nghề tư vấn đang bị giảm sút. Chính vì vậy các DN tư vấn khó có khả năng đầu tư những trang bị hỗ trợ cho công việc hoặc mua những tài liệu tham khảo cập nhật phần mềm của nước ngoài. Hiện nay định mức chi phí thiết kế chi phí tư vấn được xác định bằng tỷ lệ của giá trị dự toán xây lắp 1 . Bản thân cách tính này đã làm chi phí giá tư vấn giảm so với trước đây chưa nói là tỷ lệ cho tư vấn còn quá thấp so với thực tế đang áp dụng ở các nước trong khu vực và trên thế giới. ở nước ngoài trong một số trường hợp chi phí tư vấn của họ có thể lên đến 10 tổng giá trị công trình. Cách định giá của chúng ta hiện nay có một điều bất hợp lý rất lớn đó là nó không khuyến khích sáng tạo giá chất xám phụ thuộc vào khối lượng công trình xây lắp chứ không phụ thuộc vào hàm lượng chất xám đã đầu tư cho sản phẩm tư vấn do đó cùng một loại công trình công trình nào càng đầu tư nhiều công sức để có được sản phẩm tư vấn tốt thì .

TÀI LIỆU HOT