TAILIEUCHUNG - Chuyên đề môn Quản trị học " Làm thế nào doanh nghiệp giữ chân nhân viên giỏi ?"

Như thế nào là người tài: “Người tài là người biết đặt ra các mục tiêu và đạt được nó trong thời gian ngắn với những phương pháp hiệu quả”-Đắc nhân tâm – Tâm lý kinh doanh “Người tài là người được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ”-Trong xã hội nói chung. “Người tài là người dự đoán trước được xu hướng, bản chất của sự vật, là người đi trước thời đại”-Trong khoa học. | Chuyên đề môn Quản trị học Nhóm thực hiện: Nhóm 11 Giảng viên: Thanh Hội LÀM THẾ NÀO DOANH NGHIỆP GIỮ NHÂN VIÊN TÀI GIỎI? ĐỀ TÀI: LÀM SAO DOANH NGHIỆP GIỮ NHÂN VIÊN GIỎI? ??? BOSS Nội Dung Trình Bày 1. Các định nghĩa: . Như thế nào là người tài: . Như thế nào là người giỏi: 2. Xác định người tài giỏi: 3. Nguyên nhân chính nào để họ ra đi mà không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp: 1. Định nghĩa: : . Như thế nào là người tài: “Người tài là người biết đặt ra các mục tiêu và đạt được nó trong thời gian ngắn với những phương pháp hiệu quả”-Đắc nhân tâm – Tâm lý kinh doanh “Người tài là người được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ”-Trong xã hội nói chung. “Người tài là người dự đoán trước được xu hướng, bản chất của sự vật, là người đi trước thời đại”-Trong khoa học. . Như thế nào là người tài (tt): Tuy nhiên, trong phạm vi kinh doanh, các doanh nghiệp thì người tài trong một doanh nghiệp chính là người có thể đưa ra được giải pháp giải quyết vấn đề của doanh nghiệp trong khi những người khác thì không. Dó chính là nhân viên giỏi mà các doanh nghiệp cần nhận ra và làm mọi cách để giữ chân. Tiêu chí xác định nhân viên giỏi? . Như thế nào là người giỏi: . Như thế nào là người giỏi(tt): Các tiêu chí định tính:: Luôn hoàn thành xuất sắc mục tiêu công việc Đảm trách công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức Thành quả cá nhân đóng góp vào thành quả của DN Không ngừng cải tiến hiệu quả làm việc Tâm huyết với sự phát triển của DN . Như thế nào là người giỏi(tt): Các chỉ tiêu định lượng: Năng lực + thành tích chính là cơ sở để xác định nhân viên giỏi trong DN. 2. Xác định người tài giỏi: Làm thế nào để nhận ra đâu là nhân viên giỏi và phải dựa vào các câu hỏi sau: 1/ Người đó có tham vọng, cầu tiến hay không? Người xuất sắc phải có ham muốn giành thành công mãnh liệt. Anh ta tìm kiếm thành công bằng cách cống hiến hết mình cho công việc không? 2. Xác định người tài giỏi(tt): 2/ Người đó có hay được người khác cầu cứu hay không? Nếu bạn phát .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    60    0    25-06-2021