TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần Định luật bảo toàn vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực nhận thức, rèn luyện tư duy sáng tạo

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là xây dựng hệ thống bài tập phần “Định luật bảo toàn” vật lí lớp 10 THPT nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực nhận thức, rèn luyện tư duy sáng tạo. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VẬT LÍ LỚP 10 THPT NHẰM GIÚP HỌC SINH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO Tác giả Vũ Hoàng Tư Chức danh Giáo viên Vật lí Học vị Thạc sĩ giáo dục học Địa chỉ Trường THPT Trần Hưng Đạo Bình NINH BÌNH THÁNG 4 NĂM 2014 1 CÁC CHỮ VIẾT TẮT SGK Sách giáo khoa GV Giáo viên HS Học sinh BTVL Bài tập vật lí PPDH Phương pháp dạy học THPT Trung học phổ thông KHTN Khoa học tự nhiên ĐH Định hướng ĐLBT Định luật bảo toàn TNSP Thực nghiệm sư phạm MỤC LỤC Trang Mở 1. Lí do chọn đề 2. Mục đích nghiên 3. Đối tượng nghiên 4. Giả thuyết khoa học .3 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .3 6. Phương pháp nghiên Nội dung. .4 I. Phân tích nội dung phần Định luật bảo toàn vật lí lớp 10 THPT. 4 . Mức độ yêu cầu nắm vững từng kiến thức cơ bản phần Các định luật bảo toàn theo chương trình SGK vật lí10 hiện . Những định hướng giải bài tập phần Định luật bảo . Kiểu định hướng giải . Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập vật lí nhằm phát huy tính. .8 . Hệ thống phân loại bài tập phần Định luật bảo toàn .10 . Hướng dẫn học sinh giải . Sử dụng BTVL trong dạy học vật II. Thực nghiệm sư . Tiến trình Kết quả KẾT TÀI LIỆU THAM PHỤ LỤC HỆ THỐNG BÀI Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài Thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI nước ta cũng như các nước trên thế giới đã trải qua biết bao biến động và biến đổi chưa từng có trong lịch sử. Những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật làm thay đổi đời sống xã hội trên thế giới. Và giáo dục nhà trường cũng chịu ảnh hưởng một cách sâu sắc nhạy cảm trước những đổi 3 thay của xã hội. Thế kỉ XXI là thế kỉ của trí tuệ của nền văn minh hậu công nghiệp con người muốn tồn tại hòa nhập và tự khẳng định mình thì nhất định phải phát huy tính tích cực nhận thức rèn luyện tư duy sáng tạo. Chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.