TAILIEUCHUNG - Những động cơ tiêu cực lôi kéo người ta làm nghề Tư vấn

Đã có khi nào bạn tự hỏi vì lý do mình lựa chọn làm nghề tư vấn/ tham vấn tâm lý chưa? Không chỉ khả năng, tư chất ảnh hưởng tới sự phát triển nghề nghiệp mà ngay chính động cơ nghề nghiệp sẽ là yếu tố âm thầm tác động tới hứng thú và cách thức bạn làm việc với thân chủ hàng ngày. Động cơ đó có khi tác động tới cách thức làm việc mạnh hơn cả kỹ năng, kiến thức bạn đã được đào tạo. Trong phần này chúng tôi xin giới thiệu những tổng. | Những động cơ tiêu cực lôi kéo người ta làm nghề Tư vấn Đã có khi nào bạn tự hỏi vì lý do mình lựa chọn làm nghề tư vấn tham vấn tâm lý chưa Không chỉ khả năng tư chất ảnh hưởng tới sự phát triển nghề nghiệp mà ngay chính động cơ nghề nghiệp sẽ là yếu tố âm thầm tác động tới hứng thú và cách thức bạn làm việc với thân chủ hàng ngày. Động cơ đó có khi tác động tới cách thức làm việc mạnh hơn cả kỹ năng kiến thức bạn đã được đào tạo. Trong phần này chúng tôi xin giới thiệu những tổng hợp của Witmer và Young 1996 nêu ra những động cơ tiêu cực và sai lệch của một người đã mắc phải trong quá trình muốn trở thành một nhà tư vấn - Có vấn đề trục trặc về mặt tình cảm. Khi họ có những khúc mắc tình cảm chưa được giải quyết từ thời thơ ấu hay trong quá khứ. - Họ cô đơn và sống thiếu liên đới với xã hội. Họ không có bạn bè và thường mượn quá trình tư vấn như một thay thế cho nhu cầu có bạn bè. - Tham vọng có quyền lực. Họ là người không thành công trong cuộc sống không nhất thiết phải có nhiều tiền mới là có thành công vì vậy họ mong được kiểm soát người khác . - Có nhu cầu tình yêu. Họ là những người quá yêu bản thân có thái độ tự hào thái quá tin tưởng mọi khó khăn đều có thể giải quyết được bằng tình yêu và do chính khả năng của họ. Đây là hội chứng muốn mình là anh hùng cứu vớt được cả thế giới. - Họ có thái độ vùng vằng muốn chống đối cuộc đời một cách gián tiếp. Họ là người có vấn đề về quan hệ cá nhân nào đó giải quyết không thỏa đáng nay muốn đem ra để áp đặt lên thân chủ trong quá trình tư vấn. - Tìm đến sự an nhàn. Họ nghĩ rằng nghề Tư vấn là nghề chỉ ngồi văn phòng nói chuyện và đếm tiền. - Tìm danh vọng. Họ tin rằng làm nghề Tư vấn được xếp vào nghề nghiệp sang trọng cao quý lịch sự. Nếu vì những lý do trên bạn đi vào nghề tư vấn tâm lý thì họ sẽ hoàn toàn thất bại. Đơn giản vì trở thành nhà tư vấn sẽ không đáp ứng được những khát khao trên. Trái lại tác hại của sự thất vọng sẽ trở thành chất độc phá hủy cuộc sống chỉ vì họ có chọn lựa sai lầm. Trước khi quyết .