TAILIEUCHUNG - Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo

Từ trước đến nay, nguồn giống tôm rảo (Metapenaeus ensis) trong các ao đầm nuôi chủ yếu là giống tự nhiên và hiện đang ngày càng giảm sút. Vào đầu những năm 80, tại ấn Ðộ, Philippin, Ðài Loan việc nghiên cứu sản xuất giống tôm rảo nhân tạo đã được đặt ra, nhưng do trào lưu nuôi tôm sú xuất khẩu đạt năng suất cao nên tôm rảo ít được quan tâm nghiên cứu tiếp. | Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh sản và công nghệ sản xuất giống tôm rảo Nguồn Từ trước đến nay nguồn giống tôm rảo Metapenaeus ensis trong các ao đầm nuôi chủ yếu là giống tự nhiên và hiện đang ngày càng giảm sút. Vào đầu những năm 80 tại ấn Độ Philippin Đài Loan việc nghiên cứu sản xuất giống tôm rảo nhân tạo đã được đặt ra nhưng do trào lưu nuôi tôm sú xuất khẩu đạt năng suất cao nên tôm rảo ít được quan tâm nghiên cứu tiếp. Ở Việt Nam hầu hết các nghiên cứu về tôm rảo đều tập trung vào điều tra nguồn lợi tôm rảo ở biển. Mục tiêu của đề tài này là trên cơ sở kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học triển khai xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo tôm rảo. I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống tôm rảo a. Lựa chọn tôm bố mẹ Từ kết quả nghiên cứu đã chọn được những tôm bố mẹ thành thục sinh dục. Tôm mẹ có chiều dài nhỏ nhất 120mm khối lượng nhỏ nhất 15g. Khối lượng trung bình của tôm mẹ là 17 88g đẻ trứng nở ấu trùng nauplius tỷ lệ nở đạt 89 5 . xem bảng 1 Bảng 1 Chiều dài và khối lượng tôm rảo thành thục sử dụng để thí nghiệm tại Cát Bà Chỉ số Tôm Tôm đực cái Chiều Nhỏ nhất Trung bình nhất dài mm Lớn 108 00 127 30 147 00 120 00 149 10 181 00 Khối lượng g Nhỏ 10 00 15 00 nhất 16 29 29 06 25 00 45 00 Trung bình Lớn nhất b. Sức sinh sản của tôm rảo Bảng 2 Sức sinh sản của tôm rảo qua các đợt nghiên cứu Đợt thí nghiệm Số lượng tôm mẹ con Tổng khối lượng tôm mẹ g Tổng số trứng thu được Tổng số ấu trùng nauplius thu được 1 28 420 2 36 900 3 9 102 4 85 5 105 Cộng 263 c. Sự phát triển của trứng và ấu trùng Trứng tôm rảo sau khi đẻ có màu trắng đục đường kính khoảng 0 28mm đường kính noãn hoàng 0 22mm. ở nhiệt độ 25 - 290C quá trình phát triển phôi diễn ra trong vòng 12 - 15 giờ sau đó trứng nở thành ấu trùng nauplius. Giai đoạn Nauplius gồm 6 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN