TAILIEUCHUNG - Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 7

Bất cứ một sản phẩm nào trước khi đưa vào sản xuất đều phải qua giai đoạn chuẩn bị sản xuất. Một trong những công việc chính của công tác chuẩn bị sản xuất là thiết lập quy trình công nghệ gia công cơ. Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ là lập nên những văn kiện, tài liệu để phục vụ và hướng dẫn cho việc gia công các chi tiết trên máy, bao gồm cả việc thiết kế những trang bị cần thiết. Mục đích là nhằm hướng dẫn công nghệ, lập các chỉ tiêu kinh. | Giáo trình CÔNG NGHỆ CHẾ TẠG MÁY Lưu ĐỨC BÌNH CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY ý NGHĨA CỦA CÔNG VIỆC CHUAN bị SẢN XUẤT Bất cứ một sản phẩm nào trước khi đưa vào sản xuất đều phải qua giai đoạn chuẩn bị sản xuất. Một trong những công việc chính của công tác chuẩn bị sản xuất là thiết lập quy trình công nghệ gia công cơ. Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ là lập nên những văn kiện tài liệu để phục vụ và hướng dẫn cho việc gia công các chi tiết trên máy bao gồm cả việc thiết kế những trang bị cần thiết. Mục đích là nhằm hướng dẫn công nghệ lập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật kế hoạch sản xuất và điều hành sản xuất. Mức độ phức tạp của QTCN phụ thuộc vào dạng sản xuất. Trong sản xuất loạt nhỏ đơn chiếc quy trình công nghệ chỉ bao gồm trình tự các nguyên công với một số thông số cần thiết như chỉ rõ máy dao thời gian gia công bậc thợ. Còn sản xuất loạt lớn hàng khối thì quy trình rất quy mô tỷ mỷ bao gồm nhiều tài liệu khác nhau. Để một quy trình công nghệ thiết kế ra được tốt thì phải có các điều kiện sau - Phải đảm bảo chất lượng sản phẩm. - Phương pháp gia công phải kinh tế nhất. - Áp dụng được những thành tựu mới nhất trong khoa học kỹ thuật. - Phải thích hợp với điều kiện cụ thể của nhà máy khả năng và lực lượng cán bộ công nhân thiết bị. - Phải tranh thủ sử dụng các sáng kiến kinh nghiệm hợp lý hóa sản xuất. - ứng dụng những hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến. Có hai trường hợp lập quy trình công nghệ một là khi thiết kế một nhà máy mới hai là trong những điều kiện của một nhà máy đang hoạt động. Lập quy trình công nghệ theo đồ án được dùng khi thiết kế những nhà máy mới phân xưởng mới. Lúc đầu ta thiết kế một quy trình công nghệ theo các tài liệu ban đầu của vật phẩm chế tạo trong nhà máy đã cho. Sau đó tính phụ tải của máy đồng thời trên cơ sở quy trình đã thiết kế ta phải định trước việc phân nhóm loạt thiết bị này theo từng phân xưởng riêng và bố trí chúng. Trường hợp này điều kiện để lựa chọn trang thiết bị rộng rãi hơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN