TAILIEUCHUNG - Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Imexpharm

Với xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay thì tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư về các mặt muốn có hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, phân tích có cơ sở khoa học hợp lý. Đó chính là tiền đề để phát triển những ý tưởng mới, nâng tầm cao với những vấn đề đã nghiên cứu trước đây Phân tích hoạt động kinh doanh là công việc phân tích, đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của một tổng thể thông qua các chỉ tiêu có được, đồng thời xác. | Một yếu tố không kém phần quan trọng không chỉ đối với Imexpharm mà với bất kì công ty nào, đó chính là chính sách quan tâm nguồn nhân lực: về đội ngũ quản lý, sản xuất và nghiên cứu. Có thể thấy trong giai đoạn 2005-2009, với chính sách quản lý tốt của ban quản trị mà công ty đã đạt rất nhiều thành tích, đó cũng chính là thành tích lớn trong việc sử dụng nguồn nhân lực đúng đắn. Tuy vậy nguồn nhân lực về chuyên ngành dược chưa đáp ứng đủ và tốt với nhu cầu thực tế và tương lai của công ty. Công ty cần có chính sách thu hút nguồn nhân tài tại các trường đại học y dược trong nước như chính sách học bổng, hổ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó cùng những chính sách huấn luyện thực tập cho sinh viên từ khi còn ở trên ghế nhà trường, có như vậy công ty sẽ sớm sàng lọc, lựa chọn được những ứng cử viên cho các vị trí của công ty. Còn với nguồn lực từ trường đại học y dược ở nước ngoài, phải có chế độ đãi ngộ, khuyến khích tích cực như chế độ lương thưởng, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Với cán bộ, nhân viên của công ty cần phải có chệ độ lương thưởng và chính sách khen thưởng kịp thời, phù hợp tạo động lực làm việc, nghiên cứu và sản xuất cụ thể như khen thưởng, thăng tiến cho những người có phát minh, sáng chế tốt đối với công ty