TAILIEUCHUNG - Mười bước để có được một sự hoàn hảo về môi trường

John Elkington và Tom Burke Thông qua hoạt động của mình, các công ty hàng đâù trên thế giới đều có liên hệ chặt chẽ với con người trong xã hội: đó là đội ngũ nhân công, là khách hàng và những người dưới hình thức này hay hình thức khác chịu ảnh hưởng của các hoạt động đó. Tuy nhiên, khó khăn mà các công ty này phải đối mặt trong lĩnh vực môi trường đó là việc nhận biết được tất cả những người có khả năng bị ảnh hưởng. Thay vì chỉ tập trung chú ý vào. | Mười bước để có được một sự hoàn 1 Ầ A A _ hảo vê môi trường John Elkington và Tom Burke Thông qua hoạt động của mình các công ty hàng đâù trên thế giới đều có liên hệ chặt chẽ với con người trong xã hội đó là đội ngũ nhân công là khách hàng và những người dưới hình thức này hay hình thức khác chịu ảnh hưởng của các hoạt động đó. Tuy nhiên khó khăn mà các công ty này phải đối mặt trong lĩnh vực môi trường đó là việc nhận biết được tất cả những người có khả năng bị ảnh hưởng. Thay vì chỉ tập trung chú ý vào khu vực bên trong hàng rào của công ty hay cộng đồng người sống xung quanh khu vực sản xuất giờ đây các công ty nhận ra rằng hoạt động của mình còn tác động lên cả những người họ chưa từng gặp do khoảng cách xa về địa lý hoặc trong một số trường hợp do những con người đó chưa được sinh ra. Chủ nghĩa Xanh tập trung chú ý vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp horn là lĩnh vực nông nghiệp hay đầu tư . Điều này không có nghĩa là những người sản xuất nông nghiệp và giới đầu tư không gây ảnh hưởng lên môi trường. Chắc chắn là họ có gây nên những tác động nhất định. Trên thực tế chúng ta chỉ có được một ngành công nghiệp bền vững cũng như các loại phát triển bền vững khác khi các nhà đầu tư chịu bỏ tiền ra nhằm thu lợi nhuận trong dài hạn. Chúng ta còn vô khối công việc phải làm để có thể mở ra được một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của những nhà tài chính xanh đầu tư xanh . Rõ ràng là các công ty nói trên không thể một mình làm thay đổi cách nhìn của các thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán London phố Wall Paris hay Tokyo. Các nhà kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp có thể gây những ảnh hưởng lớn bằng cách khẳng định rằng những đề án phát triển của họ là chấp nhận được về mặt môi trường và đảm bảo được một môi trường bền vững trước khi họ có liên quan đến các nhà đầu tư trong tương lai. Giới đầu tư phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp để biết được cần phải có những gì để một dự án kinh doanh được tiến hành và đạt được thành công. Nhưng làm thế nào để một công ty có thể đạt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN