TAILIEUCHUNG - Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thú y Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính. | Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục thú y Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Chi cục trưởng Chi cục thú y Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trạm kiểm nghiệm kiểm dịch thú y thuỷ sản - Chi cục thú y Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Bệnh vi rút . Tôm MBV Bệnh tôm còi - PCR đ mẫu - Mô đ mẫu - Soi tươi đ mẫu WSSV Bệnh đốm trắng - PCR đ mẫu - Mô đ mẫu Phí kiểm YHV Bệnh đầu vàng Quyết định số 1. nghiệm kiểm - RT-PCR đ lần 60 2008 QĐ-BTC. dịch - Mô đ mẫu TSV Bệnh taura - RT-PCR đ lần - Mô đ mẫu . Cá VNN - RT-PCR đ mẫu - Mô đ mẫu . Các vi rút khác đ mẫu Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. Bệnh vi khuẩn . Bệnh do vi khuẩn Vibrio ở ĐVTS - Bệnh phát sáng - Bệnh đỏ thân - Bệnh phồng đuôi đứt râu lở loét - Bệnh đốm trắng do vi khuẩn - Bệnh khác đ chỉ tiêu bệnh . Bệnh do vi khuẩn Aeromonas ở ĐVTS nước ngọt - Bệnh đốm đỏ lở loét - Bệnh thối mang - Bệnh đốm nâu TCX - Bệnh khác đ chỉ tiêu bệnh . Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas ở cá - Bệnh xuất huyết ở cá - Bệnh trắng đuôi ở cá đ chỉ tiêu . Bệnh do Streptococcus ở cá - Bệnh nhiễm khuẩn máu ở cá - Bệnh khác đ chỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN