TAILIEUCHUNG - Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Kinh tế các huyện thành phố Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ UBND các xã phường. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Ngư dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ngư dân nộp hồ sơ tại UBND phường xã hội đồng xét duyệt 2. Bước 2 của phường xã xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện và tổng hợp danh sách gởi UBND huyện thành phố phòng Kinh tế . 3 Bước 3 Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phường xã Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định theo điều Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước kiện quy định của thông tư số 35 TT-BTC và số 71 TT-BTC trình cho UBND huyện thành phố ra quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ. danh sách hỗ trợ được niêm yết tại UBND các phường xã sau 03 ngày nếu không thấy khiếu nại gì UBND phường xã thông báo cho ngư dân đến Kho bạc huyện thành phố trực tiếp nhận tiền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị hỗ trợ Bảo hiểm thân tàu 2. - Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bản sao 3. - Giấy phép Khai thác thủy sản bản sao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN