TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quy hoạch vùng và đô thị: Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục sông cầu rào thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là phát huy những giá trị kiến trúc cảnh quan của trục Cầu Rào trong quy hoạch phát triển của thành phố Đồng Hới; góp phần nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan đô thị của thành phố Đồng Hới; tạo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân; góp phần phát triển thành phố Đồng Hới một cách bền vững. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI MINH TÂM GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRỤC SÔNG CẦU RÀO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ Hà Nội - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI MINH TÂM KHÓA 2013-2015 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRỤC SÔNG CẦU RÀO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ TRỌNG BÌNH Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn trực tiếp TS. Lê Trọng Bình người đã giúp đỡ chỉ bảo cho tôi một cách tận tình trong quá trình nghiên cứu đề tài cũng như thực hiện luận văn. Cảm ơn các thầy cô trong hội đồng khoa học đã trao đổi góp ý cho luận văn của tôi. Cám ơn toàn thể giảng viên cán bộ khoa sau đại học trường đại học Kiến Trúc Hà Nội đã hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi các tài liệu phục vụ cho nghiên cứu. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè tôi những người đã ủng hộ giúp đỡ tôi để có thể dành nhiều thời gian cho học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Hà Nội tháng 6 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trục sông Cầu Rào thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học kết quả nghiên cứu của luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Minh Tâm MỤC LỤC Lời cám ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các hình ảnh minh họa MỞ ĐẦU . .1 Lý do chọn đề tài . .1 Mục tiêu nghiên cứu . .2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . .3 Phương pháp nghiên cứu . .5 Nội dung nghiên cứu . .5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . .6 Các

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN