TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - Chủ đề: Biển

- Trẻ tìm hiểu về biển: màu sắc, vị nước, một số địa điểm du lịch biển ở nước ta. - Nhận biết một số nghề vùng biển: đánh bắt cá, du lịch, làm muối. - Phân nhóm số lượng 3, rèn kỹ năng quan sát, so sánh. | KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Biển Thời gian:1 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ tìm hiểu về biển: màu sắc, vị nước, một số địa điểm du lịch biển ở nước ta. - Nhận biết một số nghề vùng biển: đánh bắt cá, du lịch, làm muối. - Phân nhóm số lượng 3, rèn kỹ năng quan sát, so sánh. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Đọc diễn cảm bài thơ biển. - Biết nói trọn câu. Nói đúng một số từ khó. - Biết sử dụng các lời nói lễ phép trong giao tiếp. 3. Phát triển thẩm mỹ - Cảm nhận được vẻ đẹp biển. - Biết sử dụng và phối hợp màu sắc trong các hoạt động nghệ thuật, tạo hình. - Hát đúng lời và đúng gia điệu một số bài hát. 4. Phát triển thể chất - Rèn luyện các vận động và thể hiện các vận động một cách khéo léo. - Vận động theo độ nhanh chậm, sóng biển qua các vận động. 5. Phát triển tình cảm – xã hội - Thể hiện phép lịch sự và lễ phép trong gia tiếp với cô, với bạn. - Thể hiện thái độ trước cái đẹp và cái xấu. II. Nội dung: III. Hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN