TAILIEUCHUNG - Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản thông tin lĩnh vực thống kê: lâm nghiệp cơ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp sổ theo dõi nhập xuất lâm sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Cấp sổ khai báo nhập xuất lâm sản. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra pháp 1. Bước 1 chế Chi cục kiếm lâm Bình Định. Bộ phận pháp chế - Thanh tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân tổ 2. Bước 2 chức vào sổ theo dõi viết phiếu xuất kho sổ khai báo nhận xuất lâm sản trình lãnh đạo ký. Bộ phận kế toán lập phiếu thu tiền mua sổ cá nhân tổ chức nộp 3. Bước 3 . . . . tiền cho thủ quỹ và nhận Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy giới thiệu của đơn vị 2. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN