TAILIEUCHUNG - Đổi Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giao thông vận tải Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GTVT Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp được xét đổi GPLX 10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch đối với các trường hợp phải dự sát hạch. | Đổi Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng Thông tin Lĩnh vực thống kê Giao thông vận tải Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở GTVT Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở GTVT Bình Định Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp được xét đổi GPLX 10 ngày làm việc kể từ khi đạt kết quả sát hạch đối với các trường hợp phải dự sát hạch lại Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp mới Giấy phép lái xe cơ giới đồng lần Thông tư số 76 2004 TT-BTC ng. - Lệ phí thi lý thuyết đồng 1 lần thi - Lệ phí thi thực hành lái xe trong sa hình đồng 1 lần thi - Lệ phí thi thực hành lái xe trên đường đồng 1 lần thi Thông tư số 53 2007 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân có GPLX đối với các trường hợp sau GPLX hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 01 lỗ và không hư hỏng còn đủ hồ sơ lái xe sẽ 1. Bước 1 Tên bước Mô tả bước được đổi GPLX mới GPLX hết hạn sử dụng trên 01 tháng nhưng chưa quá 06 tháng không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 01 lỗ còn đủ hồ sơ lái xe thì phải sát hạch lại lý thuyết GPLX hết hạn sử dụng trên 01 tháng và bị bấm 02 lỗ thì phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành GPLX hết hạn sử dụng đã quá 06 tháng thì phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành không phải dự học theo chương trình đào tạo đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở GTVT Bình Định - 14 Nguyễn Huệ Quy Nhơn - điện thoại vào tất cả các ngày trong tuần trừ chủ nhật. Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì đổi GPLX mới hoặc sẽ có thông báo sát hạch lại lý 2. Bước 2 thuyết thực hành để được cấp lại GPLX mới nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung hồ sơ kê khai lại. Cá nhân đến tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN