TAILIEUCHUNG - HÀNG HẢI TRONG KÊNH LUỒNG HẸP

Trong hang hải trong nhiều hệ thống kênh luồng Trong hang hải trong nhiều hệ thống kênh luồng của vùng nước chảy và vùng nước áp lực được mô tả trên sẽ được tăng lên một cách đáng kể .Con tàu sẽ đẩy dòng nước ở mũi của tàu và bề mặt nước sẽ tăng lên ,đáng chú ý một vài chiều dài của con tàu ,mũi của theo dòng nước của tàu sẽ chảy ngược với vận tốc cao hơn dòng nước xuôi của cùng độ sâu và mớn nước tàu sẽ được tăng lên trong sự diều khiễn hành trình con tàu. | HÀNG HẢI TRONG KÊNH LUỒNG HẸP Trong hang hải trong nhiều hệ thống kênh luồng của vùng nước chảy và vùng nước áp lực được mô tả trên sẽ được tăng lên một cách đáng kể .Con tàu sẽ đẩy dòng nước ở mũi của tàu và bề mặt nước sẽ tăng lên ,đáng chú ý một vài chiều dài của con tàu ,mũi của theo dòng nước của tàu sẽ chảy ngược với vận tốc cao hơn dòng nước xuôi của cùng độ sâu và mớn nước tàu sẽ được tăng lên trong sự diều khiễn hành trình con tàu .Nếu hành trình của tàu trong tuyến của kênh trung tâm và nếu kênh cân xứng về con tàu .Tàu sẽ không được đề cập tới sự quay trở ảnh hưởng từ kênh .Khi áp lực nước vào mạn tàu thì cân xứng nhưng nếu tàu đưa mạn gần sát với kênh .vd mạn phải với kênh ,khi đó gối đệm bị ảnh hưởng ,mô tả hình 37 và 38, sẽ là nguyên nhân mà tàu quay trở từ bãi ngầm của kênh và ở cùng thời gian bị cuốn hút theo hướng nó. Đặt ra cho tàu có khả năng hành trình song song tới một bờ bãi của kênh .Tàu phải nằm ở giữa góc dạt từ bờ kênh và chân vịt phải được đưa theo hướng nó .Trong phương pháp này một vị trí của sự thăng bằng có thể được duy trì mà công suất bánh lái và lực đẩy ở mũi sẽ trung hòa sự hút và tại đó momen quay của ba lực về chính giữa sự hút của tàu là 0 Trong hoàn cảnh được chỉ ra đó là áp suất trên phía mũi mạn phải của tàu sẽ tăg hơn bên phía mũi mạn trái, khi đó áp suất ở mạn phải sẽ thấp hơn ở mạn trái dọc theo phần còn lại của mạn tàu .Cho nên tàu sẽ được bóc trần để trở lại cảng trong khi tàu ở cùng thời gian sẽ bị hấp thu hướng vùng nước nông vào sự tính toán của áp suất vùng nước thấp hơn vào mạn phải của tàu. Anh hưởng thì được gọi là ảnh hưởng 37 là một khu vực nằm ngang đang chỉ con tàu với một bờ bên mạn tích cửa hầm hang cho biết rằng xung quanh con tàu có một lớp sinh vật đang di chuyển dưới nước trong cùng điều kiện như tàu và do đó có cùng vận tốc như nước này tăng lên nhiều hơn và nhiều hơn từ mũi về lái và phòng cho việc chứa nước cho nên trở nên khá nhỏ hơn lái. Do đó nước sẽ có tốc độ cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN