TAILIEUCHUNG - Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư trong nước đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có Cục Thuế tỉnh Bình Định Công an tỉnh Bình Định Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Xây dựng Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy biên nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nhà đầu tư hoặc người đại diện có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -số 35 Lê Lợi Quy Nhơn. Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư. Tên bước Mô tả bước - Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại. 3. Bước 3 Trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục I-11 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác bản sao Quyết định thành lập Giấy CNĐKKD hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức - Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 4. - Một trong các tài liệu liên quan đến sử dụng đất đối với các dự án có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN