TAILIEUCHUNG - Giải quyết phàn nàn của khách hàng

Bằng cách nào mà các doanh nghiệp nhỏ có thể giải quyết được những phàn nàn của khách mà không phải vận đến tư cách cá nhân? Những phàn nàn của khách hàng thường là điều không dễ giải quyết đối với những doanh nghiệp nhỏ. Rất nhiều trong số những doanh nghiệp này được điều hành bởi ban lãnh đạo gồm có khoảng 5 người hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là rất nhiều tâm trí, nhiệt huyết và mồ hôi được đầu tư vào mỗi đơn hàng hoặc dịch vụ. Vậy bằng cách nào mà các doanh. | Á 1 -7 r -V Giải quyêt phàn nàn của khách hàng Bằng cách nào mà các doanh nghiệp nhỏ có thể giải quyết được những phàn nàn của khách mà không phải vận đến tư cách cá nhân Những phàn nàn của khách hàng thường là điều không dễ giải quyết đối với những doanh nghiệp nhỏ. Rất nhiều trong số những doanh nghiệp này được điều hành bởi ban lãnh đạo gồm có khoảng 5 người hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là rất nhiều tâm trí nhiệt huyết và mồ hôi được đầu tư vào mỗi đơn hàng hoặc dịch vụ. Vậy bằng cách nào mà các doanh nghiệp nhỏ có thể giải quyết được những phàn nàn của khách mà không phải vận đến tư cách cá nhân Trước tiên chủ các doanh nghiệp nhỏ cần phải nhận thức được cảm giác mà các lời phàn nàn mang lại cho họ là gì Thứ nhất khách hàng phàn nàn ngay lập tức - điều này đặt chủ doanh nghiệp nhỏ vào tư thế phòng thủ và khó có được tâm lý khách quan. Thứ hai khách hàng làm cho chủ doanh nghiệp nhỏ có cảm giác như thể họ đã thất bại. Và thứ ba họ khiến các chủ doanh nghiệp nhỏ trở nên nản lòng. Khi đã nhận thức được những cảm giác này các chủ doanh nghiệp sẽ dễ dàng nhìn những phàn nàn của khách hàng một cách khách quan hon. Sự hài lòng của khách chính là chìa khóa để có được sự trung thành của họ và để họ sẽ tiếp tục mua hàng do đó điều quan trọng là phải làm cho khách hàng không chỉ cảm thấy mà còn tin rằng những phàn nàn của họ được quan tâm đúng mức. Với phưong châm đó tôi xin đưa ra một số lời khuyên giúp các doanh nghiệp nhỏ giải quyết phàn nàn của khách một cách hiệu quả mà không làm mất lòng họ. Với những doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến Bạn vừa mới mở email ra và ngay lập tức đập vào mắt là một phàn nàn của khách bạn sẽ làm thế nào 1. Hãy cứ để cảm xúc choáng váng diễn ra đừng cố kìm nén nó. 2. Khi đọc thư hãy hít một hoi thật sâu và tự nói với bản thân rằng Không sao đâu chỉ là một sự cố nhỏ cần được sửa chữa nhưng trước tiên mình sẽ bước ra khỏi máy tính trong 10 phút và tạm dẹp trục trặc đó qua một bên sau đó mình sẽ quay lại để xem xét nó một cách khách quan.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN