TAILIEUCHUNG - Vì sao nhân viên thụ động?

Tham khảo tài liệu 'vì sao nhân viên thụ động?', kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Vì sao nhân viên thụ động Là người quản lý đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu vì nhân viên quá thụ động công việc gì cũng chờ có lệnh của sếp Nếu thường rơi vào tình huống này bạn hãy tự hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân Nhiều vị lãnh đạo thường nghĩ mình là người hoàn hảo làm việc gì cũng hay hiểu biết tất cả mọi việc và luôn làm giỏi hơn cấp dưới. Chính vì tâm lý đó và vì tính cầu toàn mà đôi khi những vị lãnh đạo này làm cả các công việc mà trước đó họ đã giao cho cấp dưới. Thế rồi đến lúc quá mệt mỏi họ lại than vì sao mình phải cáng đáng cả ngàn công chuyện và nhân viên sao mà quá kém. Phía nhân viên cũng chẳng vui khi được sếp gánh việc giúp mình. Những việc như thế không mấy xa lạ trong các công ty nếu sự lãnh đạo điều hành và quản lý lẫn lộn. Vậy đâu là những nguyên nhân cơ bản của sự lệch lạc này Người lãnh đạo là chuyên gia một lĩnh vực Nguyên nhân thứ nhất là người lãnh đạo công ty hiện nay vốn là một chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ hay tài chính tiếp thị. Có nghĩa họ là người có tri thức kỹ năng kinh nghiệm về vấn đề tác nghiệp trực tiếp của một khâu hay nhiều khâu chuyên môn. Vì thế khi được đề bạt lên vị trí quản lý điều hành một phòng ban lớn hay thậm chí là lãnh đạo cả doanh nghiệp họ vẫn giữ thói quen là trực tiếp thực hiện . Sự trực tiếp thực hiện thể hiện qua mệnh lệnh quá cụ thể họ không cho cấp dưới tham gia vào quá trình sửa soạn quyết định. Hệ lụy của sự lãnh đạo theo kiểu này là nhân viên chỉ biết phục tùng không phải suy nghĩ hay góp sức cho các quyết định được đưa ra. Từ đó nhân viên trở thành một người thừa hành thụ động. Bởi lẽ nếu công việc có kết quả thì công đầu là của sếp còn nếu không thành công thì cũng là tại sếp. Khi nhân viên không được động viên để tham gia sự nghiệp chung tính sáng tạo - một tính năng then chốt của sự đổi mới và phát triển - của mỗi cá nhân trong công ty sẽ bị mai một. Khi nhân viên chỉ làm việc như một cái máy nhận lệnh thì sự trì trệ chắc chắn sẽ xuất hiện. Và rồi tính ỷ lại trong bộ máy thừa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN