TAILIEUCHUNG - Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hóa sinh ở bệnh nhân viêm tụy mạn

Nghiên cứu nhằm mục tiêu: mô tả các yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, hóa sinh ở bệnh nhân viêm tụy mạn và tìm hiểu mối liên quan giữa mức độ viêm tụy mạn với đặc điểm lâm sàng và hóa sinh. | Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hóa sinh ở bệnh nhân viêm tụy mạn Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hóa sinh ở bệnh nhân viêm tụy mạn Vĩnh Khánh2 Phan Trung Nam1 Trần Văn Huy1 1 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Nghiên cứu sinh Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Viêm tụy mạn là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng viêm tiến triển mạn tính gây tổn thương hoại tử và xơ hóa các nhu mô tụy làm thay đổi cấu trúc rối loạn chức năng về nội và ngoại tiết của tuyến tụy. Để chẩn đoán viêm tụy mạn thường dựa vào tiền sử triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng và các dấu hiệu về hình thái học. Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả các yếu tố nguy cơ đặc điểm lâm sàng hóa sinh ở bệnh nhân viêm tụy mạn và tìm hiểu mối liên quan giữa mức độ viêm tụy mạn với đặc điểm lâm sàng và hóa sinh. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 51 bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy mạn dựa vào tiêu chuẩn Rosemont trên siêu âm nội soi và tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụy mạn của Nhật Bản. Kết quả Tỷ lệ mắc bệnh ở nam chiếm 70 5 cao hơn nữ chiếm 29 5 và thường gặp ở độ tuổi 41 - 60 chiếm 55 . Tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử lạm dụng rượu chiếm tỷ lệ 31 3 nhóm bệnh nhân hút thuốc lá 20 gói năm chiếm tỷ lệ 4 1 . Triệu chứng đau bụng chiếm tỷ lệ cao nhất 66 6 và thấp nhất là triệu chứng vàng da chiếm 5 8 . Nồng độ amylase máu tăng chiếm 29 5 nồng độ lipase máu tăng 31 5 tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường chiếm 25 6 . Có sự khác biệt về triệu chứng đau bụng giữa nhóm bệnh nhân viêm tụy mạn và viêm tụy mạn giai đoạn sớm p 0 0003 . Nồng độ lipase trung bình ở nhóm viêm tụy mạn 33 7 U L 3 3-195 có sự khác biệt so với nhóm viêm tụy mạn giai đoạn sớm 53 1 U L 20 5-109 với p 0 04. Kết luận Rượu thuốc lá đái tháo đường là nguyên nhân quan trọng của bệnh viêm tụy mạn. Triệu chứng đau bụng là hằng định trong khi tăng amylase và lipase máu chỉ gặp ở 29 5 và 31 5 bệnh nhân. Có sự khác biệt về triệu chứng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.