TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm lẩy da trên bệnh nhân mày đay mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Mày đay mạn tính là bệnh da dị ứng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Xét nghiệm lẩy da xác định dị ứng nguyên nhằm dự phòng bệnh mày đay tái phát. | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm lẩy da trên bệnh nhân mày đay mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả xét nghiệm lẩy da trên bệnh nhân mày đay mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Nguyễn Thị Trà My1 Trần Ngọc Khánh Nam2 Nguyễn Thị Thanh Phương1 Lê Thị Cao Nguyên1 Lê Thị Thuý Nga3 Mai Bá Hoàng Anh1 1 Bộ môn Da Liễu Trường Đại học Y Dược Huế 2 Khoa Da liễu Thẫm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 3 Phòng khám Da Liễu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Mày đay mạn tính là bệnh da dị ứng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Xét nghiệm lẩy da xác định dị ứng nguyên nhằm dự phòng bệnh mày đay tái phát. Đối tượng và phương pháp 43 bệnh nhân mày đay mạn đến phòng khám Da liễu từ 09 2017 đến 09 2018 được làm xét nghiệm lẩy da 16 dị nguyên tại Bộ môn Miễn Dịch - Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả 30 bệnh nhân nữ và 13 bệnh nhân nam tham gia nghiên cứu nữ nam là 2 3 1 . Trung bình số lần mắc bệnh là 3 1 1 4 lần có bệnh dị ứng kèm theo là 41 9 bệnh nhân điểm độ nặng trung bình là 10 0 2 0 với mức độ bệnh nặng chiếm 60 5 . 86 0 bệnh nhân có kết quả lẩy da dương tính trong đó tỉ lệ dương tính với dị nguyên hô hấp mạt nhà có tỷ lệ cao nhất 34 9 cao hơn dị nguyên thực phẩm cua 30 2 . Có mối liên quan giữa kết quả lẩy da dương tính với cơ địa dị ứng. Kết luận Phần lớn bệnh nhân mày đay mạn tính có mức độ nặng và có kết quả xét lẩy da dương tính trong đó mạt nhà có tỉ lệ dị ứng cao nhất. Từ khoá mày đay mày đay mạn lẩy da dị nguyên dị ứng Abstract Clinical features and skin prick test in chronic urticarial patients at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Nguyen Thi Tra My1 Tran Ngoc Khanh Nam2 Nguyen Thi Thanh Phuong1 Le Thi Cao Nguyen1 Le Thi Thuy Nga3 Mai Ba Hoang Anh1 1 Dermatology Department Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University 2 Dermatology - Aesthetics .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.