TAILIEUCHUNG - Vai trò của đặt ống thông mũi dạ dày sau khâu lỗ thủng điều trị thủng ổ loét tá tràng có kích thước nhỏ

Nghiên cứu này có mục tiêu đánh giá vai trò của đặt ống thông mũi dạ dày sau phẫu thuật khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng ở những bệnh nhân thủng ổ loét tá tràng có kích thước lỗ thủng nhỏ. | Vai trò của đặt ống thông mũi dạ dày sau khâu lỗ thủng điều trị thủng ổ loét tá tràng có kích thước nhỏ Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 VAI TRÒ CỦA ĐẶT ỐNG THÔNG MŨI DẠ DÀY SAU KHÂU LỖ THỦNG ĐIỀU TRỊ THỦNG Ổ LOÉT TÁ TRÀNG CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ Nguyễn Hữu Trí Bộ môn Giải phẫu Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Nghiên cứu này có mục tiêu đánh giá vai trò của đặt ống thông mũi dạ dày sau phẫu thuật khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng ở những bệnh nhân thủng ổ loét tá tràng có kích thước lỗ thủng nhỏ. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu hồi cứu. Gồm 69 bệnh nhân bị thủng ổ loét tá tràng có kích thước lỗ thủng 5 mm có ASA 3 chỉ số Boey 1 được điều trị bằng phương pháp khâu lỗ thủng qua phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 1 2012 đến tháng 6 2018. Bệnh nhân chia hai nhóm nhóm đặt ống thông mũi dạ dày sau khâu lỗ thủng và nhóm bệnh nhân không đặt ống thông mũi dạ dày do không hợp tác. Kết quả Tuổi trung bình 47 8 14 7 tuổi. Tỷ lệ nam nữ là 22. Thời gian từ khi khởi phát đến khi nhập viện trung bình 7 5 5 5 giờ. Bệnh nhân có chỉ số Boey 0 là 60 87 0 Boey 1 là 9 13 0 . Kích thước lỗ thủng trung bình là 3 5 1 0 mm. 100 lỗ thủng ở mặt trước hành tá tràng. Ở nhóm có đặt ống thông mũi dạ dày có thời gian lưu ống thông trung bình là 2 9 0 7 ngày. Nhóm bệnh nhân không đặt ống thông mũi dạ dày có thời gian tái lập lưu thông tiêu hóa trung bình nhanh hơn nhóm có đặt ống 1 8 0 5 ngày so với 2 6 0 7 ngày p 0 042 thời gian nằm viện ngắn hơn 4 5 0 6 ngày so với 5 8 0 8 ngày p 0 026 . Thời gian dùng thuốc giảm đau giữa hai nhóm không khác nhau có ý nghĩa thống kê 2 3 0 5 ngày so với 2 8 0 8 ngày p 0 097 . Cả hai nhóm không có biến chứng hay tử vong sau mổ. Kết luận Bệnh nhân không lưu ống thông mũi dạ dày sau khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng có thời gian phục hồi lưu thông tiêu hóa ngắn hơn thời gian nằm viện ngắn hơn. Việc lưu ống thông mũi dạ dày sau khâu lỗ thủng ở những bệnh nhân có lỗ thủng nhỏ 5 mm có

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.