TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu kết quả điều trị cầm máu bằng kẹp clip kết hợp với esomeprazole tĩnh mạch ngắt quãng ở bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát hiệu quả của thuốc ức chế bơm proton liều cao ngắt quãng phối hợp kẹp hemoclip qua nội soi ở các bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu. | Nghiên cứu kết quả điều trị cầm máu bằng kẹp clip kết hợp với esomeprazole tĩnh mạch ngắt quãng ở bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI ESOMEPRAZOLE TĨNH MẠCH NGẮT QUÃNG Ở BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CHẢY MÁU Trần Văn Huy Đinh Duy Liêu Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Hiệu quả của kẹp clip qua nội soi cũng như thuốc ức chế bơm proton liều cao liên tục đã được chứng minh. Tuy nhiên các số liệu về phối hợp hemoclip và thuốc ức chế bơm proton tiêm ngắt quãng chưa có nhiều. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát hiệu quả của thuốc ức chế bơm proton liều cao ngắt quãng phối hợp kẹp hemoclip qua nội soi ở các bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 34 bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu có phân độ Forrest từ IIb trở lên được đưa vào nghiên cứu. Hemoclip được sử dụng của hãng Olympus. Liều Esomeprazole là 80 mg tiêm tấn công sau đó tiêm tĩnh mạch 40 mg mỗi 8 giờ trong vòng 72 giờ. Kết quả Cầm máu tức thì đạt được ở cả 34 bệnh nhân 100 . Tỷ lệ tái chảy máu sớm gặp ở 1 bệnh nhân 2 9 . Không có tai biến hay tác dụng phụ gì nặng. Kết luận Phối hợp điều trị bằng hemoclip với thuốc ức chế bơm proton liều cao ngắt quãng tỏ ra hữu hiệu và an toàn ở các bệnh nhân loét dạ dày tá tràng chảy máu. Từ khóa loét dạ dày tá tràng chảy máu hemoclip esomeprazole ngắt quãng. Abstract Efficacy of endoscopic hemoclips and intermittent intravenous PPI in peptic ulcer bleeding Tran Van Huy Dinh Duy Lieu Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Efficacy of continuous intravenous proton- pump inhibitors IV PPI and hemoclips alone was proved but data about combination of an application of endoscopy clips and intermittent IV PPI in Vietnam was still limited. This study aimed to assess the efficacy of endoscopy hemoclip combined with intermittent IV PPI in the patients of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.