TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu giá trị của phối hợp thang điểm HAP và BISAP trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân viêm tụy cấp

Viêm tụy cấp (VTC) là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy, thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng, biến chứng suy đa tạng nặng nề và tỉ lệ tử vong cao. Mục tiêu: Khảo sát giá trị của phối hợp thang điểm HAP và BISAP trong đánh giá mức độ nặng của viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta hiệu chỉnh 2012. | Nghiên cứu giá trị của phối hợp thang điểm HAP và BISAP trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân viêm tụy cấp Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHỐI HỢP THANG ĐIỂM HAP VÀ BISAP TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP Lê Thị Ngọc Sương1 Trần Phạm Chí1 Trần Văn Huy2 1 Bệnh Viện Trung ương Huế 2 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Viêm tụy cấp VTC là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng biến chứng suy đa tạng nặng nề và tỉ lệ tử vong cao. Mục tiêu Khảo sát giá trị của phối hợp thang điểm HAP và BISAP trong đánh giá mức độ nặng của viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta hiệu chỉnh 2012. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 75 bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 3 2017 đến tháng 7 2018 thang điểm HAP và BISAP được đánh giá trong vòng 24 giờ đầu. Phân độ nặng của VTC theo tiêu chuẩn Atlanta hiệu chỉnh năm 2012. Kết quả Trong 75 bệnh nhân khi phối hợp thang điểm HAP và BISAP trong dự đoán mức độ nặng của viêm tụy cấp có diện tích dưới đường cong ROC là 0 923 với độ nhạy là 66 7 độ đặc hiệu là 97 1 giá trị tiên đoán dương là 66 7 giá trị tiên đoán âm là 97 1 . Kết luận Phối hợp hai thang điểm HAP và BISAP giúp làm tăng độ nhạy giá trị tiên đoán âm và giá trị tiên lượng mức độ nặng viêm tụy cấp theo tiêu chuẩn Atlanta 2012 cao hơn nhiều so với từng thang điểm riêng lẻ. Từ khóa HAP BISAP viêm tụy cấp dự báo độ nặng Abstract VALUE OF COMBINATION OF HAP SCORE AND BISAP SCORE IN PREDICTING SEVERITY IN PATIENTS OF ACUTE PANCREATITIS Le Thi Ngoc Suong1 Tran Pham Chi1 Tran Van Huy2 1 Hue Central Hospital 2 Dept. Internal Medicine Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Hue University Acute pancreatitis AP is an acute inflammation of the pancreas usually occurs suddenly with a variety of clinical symptoms complications of multiple organ failure and high mortality rates. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.