TAILIEUCHUNG - Xác định các acid béo chuỗi ngắn được chuyển hóa từ tinh bột đề kháng trong phân chuột bằng phương pháp HPLC

Các acid béo chuỗi ngắn (SCFAs) là các sản phẩm chuyển hoá quan trọng từ quá trình lên men kỵ khí các carbonhydrat của vi khuẩn ruột. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các SCFAs được chuyển hóa từ tinh bột đề kháng trong phân chuột. | Xác định các acid béo chuỗi ngắn được chuyển hóa từ tinh bột đề kháng trong phân chuột bằng phương pháp HPLC Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 XÁC ĐỊNH CÁC ACID BÉO CHUỖI NGẮN ĐƯỢC CHUYỂN HÓA TỪ TINH BỘT ĐỀ KHÁNG TRONG PHÂN CHUỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC Nguyễn Hữu Tiến1 Nguyễn Thị Mai Khánh2 Trần Hữu Dũng1 1 Khoa Dược Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Tóm tắt Đặt vấn đề Các acid béo chuỗi ngắn SCFAs là các sản phẩm chuyển hoá quan trọng từ quá trình lên men kỵ khí các carbonhydrat của vi khuẩn ruột. Mục tiêu nghiên cứu Xác định các SCFAs được chuyển hóa từ tinh bột đề kháng trong phân chuột. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Phân chuột được ăn tinh bột tự nhiên hoặc tinh bột đề kháng các SCFAs trong phân được tạo dẫn xuất hydrazid và phân tích bằng HPLC. Sau khi được thẩm định theo US-FDA phương pháp được ứng dụng để xác định SCFAs trong phân chuột ăn hai loại tinh bột. Kết quả Điều kiện sắc ký cột Eclipse XDB C8 4 6mmx150mm 5µm pha động MeOH ACN và đệm TFA 0 057mM pH 4 5 theo chương trình gradient bước sóng 396nm. Phương pháp được thẩm định đạt các tiêu chí theo US-FDA. Sử dụng phương pháp này để phân tích cho thấy đã có sự gia tăng rất lớn hàm lượng các SCFAs được chuyển hóa từ tinh bột đề kháng trong thức ăn. Kết luận Phương pháp có thể ứng dụng để định lượng SCFAs trong các phân đoạn tiêu hóa của cơ thể. Từ khoá SCFAs HPLC tinh bột đề kháng phân. Abstract DETERMINATION OF SHORT CHAIN FATTY ACIDS IN RAT FECES TREATED WITH RESISTANT STARCH BY HPLC Nguyen Huu Tien1 Nguyen Thi Mai Khanh2 Tran Huu Dung1 1 Faculty of Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Hue University 2 Hoan My Saigon Hospital Background Short-chain fatty acids SCFAs mostly found in colon feces is an important group of gut microbial metabolites from anaerobic fermentation of indigestible carbohydrates. Objectives To develope an HPLC method to determined SCFAs in rat feces treated with resistant starch.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.