TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 7: Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 7: Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các quan hệ căn bản của truyền động điện, sơ đồ điều khiển động cơ điện một chiều, sơ đồ điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ xoay chiều dùng biến tần, điều khiển động cơ một chiều không cổ góp. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 7 Điều khiển động cơ một chiều và xoay chiều dùng bán dẫn Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 38 ch7-8 ĐK ĐCơ ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi Chương VII ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU CÁC QUAN HỆ CĂN BẢN CỦA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG BÁN DẪN 1. Các khái niệm căn bản ω M 1. Các quan hệ căn bản của truyền động điện - Truyền động điện M c ωo 2. Sơ đồ điều khiển động cơ một chiều - hệ thống HT biến đổi điện năng A 0 thành cơ năng 3. Sơ đồ điều khiển động cơ bước - cung cấp sức kéo truyền động 4. Điều khiển động cơ xoay chiều dùng biến tần bằng điện electric drive . B II I 5. Điều khiển động cơ một chiều không cổ góp - nối trục bằng điện dẫn động M 0 theo sơ đồ sau Đọc thêm 6 tiết bài tập 2 1 IV Cơ nguồn - gt Máy phát điện - gt Điện - gt III - gt dây dẫn - gt Đcơ điện - gt Cơ tải s - Đặc tính cơ quan hệ Momen M và tốc độ ω M ω - Mặt phẳng đặc tính cơ là mặt phẳng pha M ω chia làm 4 phần tư I . IV. - Điểm làm việc một điểm M ω trên đặc tính cơ cho biết quan hệ giữa hai thông số này ở một thời điểm. 3 38 ch7-8 ĐK ĐCơ ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 38 ch7-8 ĐK ĐCơ ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi - Phương trình căn bản TĐĐ và chuyển động Hệ thống chỉ có khối quán - Đặc tính cơ một số phụ tải thông dụng tính và không đàn hồi phương trình 2 Newton cho chuyển động quay Có thể biểu diển đặc tính các tải thông dụng dưới dạng MC dw M đ M MC J ω k là hằng số w là tốc độ quay n là dt M M c ωo thông số phụ thuộc vào loại tải Mđ momen động A 0 n 0 Moment tải là hằng số J momen quán tính n 1 Tải dạng máy phát điện dω dt gia tốc chuyển động. B II I n 1 máy bơm ly tâm các loại M quạt thông gió. 0 M gt MC đcơ tăng tốc 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.