TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 2: Linh kiện điện tử công suất

Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử công suất. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Diot công suất, linh kiện học transistor, linh kiện họ thyristor. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 2 Linh kiện điện tử cơng suất Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 19 ch2 LK DTCS ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi DIOD CÔNG SUẤT Chương 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Là diod chịu dòng lớn dùng trong ĐTCS Diod công suất 1. Phân loại - có hai loại Linh kiện họ transistor - tần số công nghiệp diod chỉnh lưu Linh kiện họ thyristor - diod tần số cao có diod Schotky chịu áp thấp sụt áp thuận . Ngắt điện điện tử 2. Đặïc tính phục hồi của diod recovery linh kiện hay nhóm linh kiện điện tử làm việc trong hai chế độ Từ dẫn - gt khóa có khỗng dẫn dòng ngược - Dẫn điện hay bảo hoà ON sụt áp rất bé dòng phụ thuộc vào tải. - Khóa OFF dòng qua nó rất bé 0 xem như hở mạch. Linh kiện chính diode thyristor SCR transistor BJT MosFET IGBT . TÁC DỤNG hạn chế tần số làm việc quá áp đóng ngắt 3 19 ch2 LK DTCS ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 19 ch2 LK DTCS ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi LINH KIỆN HỌ TRANSISTOR Đặc tính đóng ngắt BJT Là nhóm linh kiện đóng ngắt theo điều khiển BJT MosFET IGBT - Thí nghiệm đóng ngắt tải R và RL C VCC D D C G L VCC G G i G C S S E E Rt i Rt C MosFET kênh n Ký hiệu quen dùng Ký hiệu IGBT Mạch nguyên lý IGBT VBB Q VBB Q - MosFET là transistor trường loại tăng enhancement . R2 v CE R2 v CE R1 R1 - IGBT Insulated Gate BJT MosFET ở ngỏ vào BJT ở ngỏ ra. BJT điều khiển bằng dòng cực B MosFET IGBT điều khiển bằng áp VGS VGE - IB 0 gt BJT khóa không dẫn điện - VGS 0 transistor khóa - từ khóa Ỉ bảo hòa transistor đi qua trạng thái khuếch đại - IB đủ lớn IB gt IC β BJT bảo hòa dòng - VGS gt VTH transistor dẫn điện gt có tổn hao đóng ngắt tải IC chỉ phụ thuộc tải. V từ 3 . 5 volt phát nhiệt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.