TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Luận án với mục tiêu xây dựng căn cứ khoa học và thực tiễn cho những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh than. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật sử dụng thiết bị chống trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN HỒNG THÁI NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHỐNG TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÕ VÙNG QUẢNG NINH Ngành Quản lý kinh tế Mã số 9310110 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội 2020 Công trình được hoàn thành tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Người hướng dẫn khoa học 1. TS Nguyễn Tiến Chỉnh 2. TS Nguyễn Thị Bích Ngọc Phản biện 1 TS Đặng Huy Thái Phản biện 2 Nguyễn Văn Định Phản biện 3 Nguyễn Quốc Thịnh Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi . giờ ngày tháng năm . Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc Gia Hà Nội hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận án Thiết bị chống TBC trong khai thác hầm lò có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp DN khai thác than KTT vì việc sử dụng TBC sẽ góp phần mang lại điều kiện làm việc tốt hơn ít nặng nhọc hơn cho công nhân do các khâu chính trong quy trình công nghệ được thực hiện bằng thiết bị cơ giới hóa. Mặt khác việc sử dụng TBC sẽ cho phép DN KTT giảm số lượng công nhân làm việc trực tiếp tăng năng suất lao động đạt được mức độ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cao hơn hẳn so với lò chợ thủ công từ đó có thể giảm chi phí sản xuất tăng hiệu quả kinh tế giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên là nền tảng để nâng công suất lò chợ cũng như công suất mỏ tăng năng suất lao động giảm giá thành KTT và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo hiệu quả HQ của hoạt động KTT trong thời gian vừa qua Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam TKV và các DN KTT đã nghiên cứu các phương án đổi mới công nghệ khai thác trong đó thiết kế lựa chọn TBC TBC có vai trò quan trọng trong việc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.