TAILIEUCHUNG - Tuổi mãn kinh và nhu cầu cải thiện sức khỏe quanh tuổi mãn kinh của phụ nữ thành phố Hải Phòng

Dựa theo chỉ số mãn kinh của Kupperman (có chỉnh sửa),các tác giả phỏng vấn 265 phụ nữ đã mãn kinh ở nội/ngoại thành Hải phòng. Bằng phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả, các số liệu đã được thống kê phân tích và so sánh (t-test và test χ²)bằng chương trình SPSS . | Tuổi mãn kinh và nhu cầu cải thiện sức khỏe quanh tuổi mãn kinh của phụ nữ thành phố Hải Phòng PHỤ KHOA Lê Thanh Bình Nguyễn Thu Trang Vũ Thanh Hương Tạp chí phụ sản - 12 3 40-44 2014 TUỔI MÃN KINH VÀ NHU CẦU CẢI THIỆN SỨC KHỎE Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chùm - Chọn có chủ định 3 quận nội thành Hồng Bảng 3. Liên quan giữa tuổi mãn kinh và BMI BMI BMI PHỤ KHOA Lê Thanh Bình Nguyễn Thu Trang Vũ Thanh Hương Tạp chí phụ sản - 12 3 40-44 2014 Bảng 8. Các dấu hiệu lâm sàng quanh tuổi mãn kinh và nhu cầu cải thiện trung bình tăng dần theo chỉ số BMI của nhóm các ngủ. Tôn Nữ Minh Quang thấy hay quên chiếm Mức độ triệu chứng lâm sàng điểm likert đối tượng một cách có ý nghĩa p0 05 khi so sánh giữa tuổi mãn kinh tương kinhdựa theo chỉ số mãn kinh của Kupperman nhưng da rám má sạm da và tỉ lệ mong muốn cải thiện gồm 265 phụ nữ ở Hải Phòng là ứng với các nhóm tuổi dậy thì. có chỉnh sửa gồm 9 triệu chứng toàn thân và 3 triệu triệu chứng này cũng rất cao với 36 2 đứng hàng thứ 49 26 3 53tương đương với nghiên cứu của các tác Nơi cư trú và nghề nghiêp phụ nữ sống ở ngoại chứng tình dục. Chúng tôi đã để 1 câu hỏi mở ở cuối 3 trong tổng số các nhu cầu mong muốn cải thiện. Rõ giả trong nước khác những năm gần đây và cao hơn tuổi thành Hải phòng mãn kinh 48 62 3 46 sớm hơn ở nội bảng phỏng vấn cho đối tượng tự trả lời. Các triệu ràng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ không hề phụ thuộc mãn kinh trung bình ở những thập kỉ 80 trở về trước thành 49 8 3 51 một cách có ý nghĩa với p 0 quả chứng được định lượng mức độ nặng nhẹ theo bậc vào tuổi tác. Phạm Thị Minh Đức thập kỷ 70 - XX 45 7 3 2 và này tương đương vớinghiên cứu của Lê Văn Tám huyện thang 4 điểm. Thay đổi tình dục quanh tuổi mãn kinh. thập kỷ 90 - XX 49 3 3 2 Thanh hà Hải dương và cao hơn Ng. Thị Hiền 2 xã ở Thái Dấu hiệu toàn thân. Hầu hết các đối tượng trong nghiên cứu có cả 3 Cao Ngọc Thành trước 1980 và 1990 bình . Với phụ nữ sống ở nội thành nghề nghiệp không - Trong số những rối loạn cơ năng và thực thể .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.