TAILIEUCHUNG - Vận chuyển và thả cá giống

Trong chăn nuôi cá, việc vận chuyển và thao tác thả cá giống có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ sống của cá. Vận chuyển cá giống bằng thùng đèo xe đạp Bằng thùng tôn hay nhựa PE dung tích khoảng 30 lít: Khi vận chuyển, nên rửa sạch thùng, cho mỗi thùng từ 20-25 lít nước sạch. | Vận chuyển và thả cá giống Nguồn Trong chăn nuôi cá việc vận chuyển và thao tác thả cá giống có ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ sống của cá. Vận chuyển cá giống bằng thùng đèo xe đạp Bằng thùng tôn hay nhựa PE dung tích khoảng 30 lít Khi vận chuyển nên rửa sạch thùng cho mỗi thùng từ 20-25 lít nước sạch. Cũng có thể dùng sọt tre lót nilon có đường kính 40cm cao 60cm có lót 1 lớp bao dứa và 2 lớp nilon. Khi vận chuyển cho mỗi sọt từ 35-40 lít nước sạch và buộc chắc vào xe. Mật độ cá vận chuyển bằng thùng và sọt lót nilon Cá bột từ con lít cá hương từ 30-40 con lít cá giống từ 10-15 con lít. Khi xe chở cá dừng lại nghỉ ngơi hay xe có sự cố phải té sóng trên mặt nước hoặc lắc xe liên tục để tăng oxy cho cá thở. Khi thấy cá nổi nhiều trên mặt nước dáng điệu mệt mỏi bị ngạt phải thay đi một nửa nước cũ và thêm nước mới vào bằng mức nước ban đầu. Vận chuyển sau 4-5 giờ phải thay gần hết nước mới cho cá. Thời gian vận chuyển 6-8 giờ tỷ lệ cá sống trên 80 . Bằng túi nilon PE có bơm oxy Túi màu trắng dạng ống dài 0 80-1 20m rộng 0 60m lồng 2 lớp buộc xoắn gập một đầu túi bằng dây cao su. Khi vận chuyển trước khi cho cá vào mỗi túi cho từ 20-30 lít nước sạch. Mật độ cá vận chuyển trong túi PE có bơm oxy Cá bột từ con lít cá hương từ 60-80 con lít cá giống từ 15-20 con lít. Để tránh rách thủng túi bên ngoài túi được bọc một bao dứa hay bao tải mềm sau đó buộc chặt đằng sau xe đạp. Thời gian vận chuyển trong khoảng 6-8 giờ không phải thay nước tiếp oxy. Tỷ lệ cá sống đạt trên 95 . Vận chuyển cá bằng phương tiện cơ giới ô tô Sử dụng loại ô tô vận tải cỡ 2 5-5 tấn có mui che nắng cho cá. Dùng tấm bạt hình vuông rộng từ 30- 40m2 để vào thùng xe tạo thành túi chứa cá. Mật độ cá vận chuyển Cá bột 600-800 con lít cá hương 25-30 con lít cá giống 8-10 con lít. Khi ô tô chở cá dừng tại chỗ phải có người té sóng trên mặt nước để tăng oxy cho cá thở. Nếu thấy cá nổi nhiều trên mặt nước dáng điệu mệt mỏi bị ngạt phải thay đi một nửa nước cũ và thêm nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN