TAILIEUCHUNG - Ước lượng chính xác thời gian thực hiện dự án

Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án, vì 2 lý do sau: • Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline (hạn hoàn thành) đúng, điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn • Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện ( thường là ít hơn thời gian thực tế) vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm, và chưa tính đến các. | Ước lượng chính xác thời gian thực hiện dự án Kỹ năng ước lượng thời gian thực hện là kỹ năng quan trọng trong việc quản lý dự án vì 2 lý do sau Đánh giá đúng thời gian giúp bạn đưa ra deadline hạn hoàn thành đúng điều này sẽ nâng cao uy tín của bạn Thời gian thực hiện dự án thường ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của dự án Đa số mọi người thường ước lượng sai thời gian thực hiện thường là ít hơn thời gian thực tế vì không nắm được đầy đủ về những công việc phải làm và chưa tính đến các tình huống bất ngờ xảy ra. Một tình huống nữa là các công việc quan trọng khác có thể xảy ra bất ngờ và chiếm mất thời gian của những người tham gia thực hiện dự án. Sau đây là một vài gợi ý để ứng dụng cho các dự án nhỏ ở các dự án lớn bạn nên sử dụng Gantt Charts và Critical Path Analysis để chia một dự án lớn thành nhiều dự án nhỏ . B1. Nắm được hết các công việc bạn phải thực hiện Hãy liệt kê tất cả các nhiệm vụ phải làm một cách chi tiết. Vd việc triển khai một hệ thống Access control gồm có các bước sau 1. Khảo sát thảo luận với khách hàng về yêu cầu lắp đặt 2. Trình bày bằng văn bản với khách hàng và đợi xác nhận sự đồng ý của khách hàng 3. Chuẩn bị vật tư và công cụ theo bản khảo sát được xác nhận 4. Đục tường đi dây a luồn dây vào ống b đi ống trong tường 5. Gắn khóa từ lên cửa và gắn các thiết bị a máy đọc vân tay b nút thoát c nguồn điện dự phòng d . 6. Test hệ thống và đường dây a test dây điện b test dây tín hiệu . 7. Trám lại tường a . b . 8. Test lại toàn bộ hệ thống lần 2 a . b . 9. Cài đặt phần mềm a danh sách các máy cần cài đặt b liên hệ với người có liên quan 10. Hướng dẫn sử dụng a danh sách người cần hướng dẫn b liên hệ 11. Nghiệm thu hệ thống 12. Trong vd trên các bước 1 2 3 là các bước tốn thời gian nhưng rất dễ bị bỏ quên nếu không liệt kê đầy đủ B2. Dựa trên bảng liệt kê nhiệm vụ phán đoán xem mỗi nhiệm vụ mất bao nhiêu thời gian để thực hiện. Nếu nhiệm vụ của bạn quá khó đoán thời gian thực hiện hãy thử chia nhỏ nhiệm vụ đó ra nhỏ hơn nữa B3. Đảm bảo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG